Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Info dan za doktorande - Sveučilište u Zagrebu

Info dan namijenjen je doktorandima prve godine doktorskih studija, s ciljem što boljeg informiranja o načinu na koji su doktorski studiji organizirani na Sveučilištu u Zagrebu, o istraživanju na doktorskom studiju, o suradnji s mentorom, pisanju i obrani doktorskog rada te predstavljanju svoga rada javnosti.

Info dan će se održati u Zvonimirovoj 8, dvorana 304 (3. kat, zgrada nema dizalo).

Program i prijavnica: www.unizg.hr