Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Marija Duvnjak, dipl.ing. biotehnologije

Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza

20. studeni 2014. :: 13.00 :: velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • izv.prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
  • prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
  • doc.dr.sc. Mario Cindrić, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb,
  • izv.prof.dr.sc. Anita Slavica, Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
  • doc.dr.sc. Goran Kiš, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.

 
Predloženi mentori:

  • prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
  • doc.dr.sc. Mario Cindrić, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb.