Info

Zavod za opće stočarstvo

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 2, 2. Kat
Fax: +385 1 239 3947

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Vesna Šuša, bacc. ing. agr., tajnica zavoda+385 01 239 3689vsusa

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
prof. dr. sc. Alen Džidić, predstojnik zavoda
Redoviti profesor
+385 01 239 3633adzidic
prof. dr. sc. Ino Čurik
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 4010icurik
prof. dr. sc. Miroslav Kapš
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3949mkaps
prof. dr. sc. Danijel Karolyi
Redoviti profesor
+385 01 239 4013dkarolyi
prof. dr. sc. Krešimir Salajpal
Redoviti profesor
+385 01 239 4038ksalajpal
izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
Izvanredni profesor
+385 01 239 4008vcubric
izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić
Izvanredni profesor
+385 01 239 3823akostelic
doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
Docent
+385 01 239 3799mferencakovic
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
Docent
+385 01 239 3992dsalamon
dr. sc. Bruna Tariba
Docent
+385 01 239 3823btariba
dr. sc. Vladimir Brajković
Asistent
+385 01 239 3929vbrajkovic
Maddalena Gianni, mag. ing.
Asistent
mganni

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Ivana Držaić, dipl. ing.
Stručni suradnik SZVO
+385 01 239 4009ikovac
Marica Bebek
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3797

Usluge i proizvodi

Biometrička obrada, uzgojni programi, procjene uzgojnih vrijednosti, provedbe hibridizacije, zoohigijena, veterinarska preventiva.