Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nikica Šprem koautor poglavlja u znanstvenoj knjizi "Behavior and Management of European Ungulates"

Nikica Šprem koautor je dva poglavlja ("Reintroductions as a management tool for European ungulates" i "The Management of Ungulates in Protected Areas") u znanstvenoj knjizi "Behavior and Management of European Ungulates" u izdanju Whittles Publishing.

http://www.whittlespublishing.com/Behaviour_and_Management_of_European_Ungulates