Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorskog rada :: Zdravka Sever, dipl.ing.agr.

Datum održavanja:


Gospodarski značaj i struktura populacija gljivičnih bolesti plodova jabuke tijekom skladištenja

12. prosinac 2014. :: 11:00 :: Velika vijećnica

Mentor rada:

  • Prof. dr. sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • Professor emeritus Bogdan Cvjetković, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

SAŽETAK

Jabuka je jedna od najznačajnijih voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj po proizvodnji i potrošnji. Tijekom skladištenja plodovi propadaju uslijed razvoja bolesti uzrokovanih gljivama. Na temelju broja oboljelih plodova tijekom skladištenja kultivara Idared, Jonagold, Zlatni delišes i Cripps Pink, utvrđena je učestalost zaraze i procijenjeni su novčani gubici u rasponu od izrazito niskih 18,20 kn/t do neprihvatljivo visokih 4121,41 kn/t, ovisno o kultivaru, lokaciji, godini te uvjetima skladištenja. Najveći gubici su utvrđeni u kultivara Cripps Pink, a najmanji kod kultivara Idared 2008/2009 i 2010/2011 te Jonagold u sezoni 2009/2010. S ciljem identifikacije uzročnika skladišnih bolesti jabuke, uzorkovani su simptomatični plodovi svih kultivara uključenih u istraživanje te su izolirane gljive u čistu kulturu. Na temelju simptoma, morfoloških obilježja izolata gljiva te molekularnim metodama, PCR-om uz korištenje specifičnih početnica ili analizom i usporedbom sekvenci  ITS regije genoma sa sekvencama referentnih izolata gljiva iz baze podataka GenBank, identificirano je ukupno 13 vrsta: Botrytis cinerea, Penicillium expansum, Monilinia fructigena,  Alternaria alternata, Neofabraea alba, Fusarium avenaceum, F. compactum, F. semitectum, F. crookwellense, F. pseudograminearum, Colletotrichum fioriniae, C. acutatum i C. clavatum. Utvrđene su razlike u strukturi populacija patogena ploda jabuke ovisno o kultivaru, lokaciji voćnjaka, sezoni i uvjetima skladištenja. Vrste B. cinerea i P. expansum su bile dominantne na plodovima kultivara Jonagold 2009/2010, Idared u sezoni 2010/2011 te Cripps Pink s lokacije Vrgorac. Najučestalije vrste gljiva tijekom čuvanja kultivara Idared u NA uvjetima su bile M. fructigena, C. fioriniae i C. clavatum te B. cinerea. Vrsta A. alternata je bila najučestalija na plodovima kultivara Zlatni delišes 2009/2010, a u sezoni 2010/2011 dominantni patogeni kultivara Jonagold i Zlatni delišes su bili N. alba i P. expansum. Uzročnici gorke truleži ploda, C. fioriniae, C. clavatum i C. acutatum, su bili najzastupljeniji u strukturi populacija oboljelih plodova kultivara Cripps Pink s lokacije Bjelovar. Testovima patogenosti je utvrđeno da su napadu skladišnih patogena najpodložniji oštećeni plodovi te da se izolati istih vrsta gljiva statistički značajno razlikuju u agresivnosti. Uzročnici skladišnih bolesti jabuke za sada su osjetljivi na fungicide boskalid i/ili piraklostrobin. S obzirom na njihovu sposobnost da razviju rezistentnost i činjenicu da su trenutno u Republici Hrvatskoj registrirana jedino sredstva na osnovi boskalida i piraklostrobina, potrebno je kontinuirano praćenje osjetljivosti skladišnih patogena jabuke na navedene fungicide, kao i provođenje preventivnih mjera zaštite od skladišnih bolesti jabuke.

Ključne riječi: jabuka, skladišne bolesti, gljive, novčani gubici, struktura populacija, patogenost, boskalid, piraklostrobin