Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Marija Vrdoljak, dipl. ing. agr.

Datum održavanja:

Primjena autohtonih funkcionalnih starter kultura u proizvodnji sira iz mišine

12. prosinac 2014. :: 9:00 sati :: mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
  • prof. dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
  • izv.prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
  • izv.prof.dr.sc. Jadranka Frece, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
  • izv.prof.dr.sc. Ksenija Markov, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet.

Predloženi mentori:

  • izv.prof.dr.sc. Jadranka Frece, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
  • izv.prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,