Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini (prvi krug)

rok za prijavu: 7. siječnja 2015. godine

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini po sljedećim stavkama:

 • a1) odlazna mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma
 • a2) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje
 • b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu
 • c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za konferencije)

a1) odlazna mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma sa sljedećim sveučilištima

 • Sveučilište u Padovi (Italija), 1 osoba po tjedan dana
 • Sveučilište u Pečuhu (Mađarska), ukupno 10 dana za sve sudionike
 • Jagiellonsko sveučilište u Krakovu (Poljska), do 3 osobe po tjedan dana
 • Comenius sveučilište u Bratislavi (Slovačka), kvota će biti objavljena naknadno
 • Sveučilište Indiana, Bloomington (SAD) – 1 osoba na mjesec dana

Aktivnosti:

 • održavanje nastave;
 • suradnja u nastavi i istraživanju;
 • pripremanje pisanih i drugih materijala za kolegije
 • dogovor oko novih projekata/suradnje;
 • dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije).

Napomena: ne odobravaju se prijave za dogovor o tekućoj suradnji, rad u knjižnici, prikupljanje građe, Erasmus+ razmjena, posjete u svrhu dogovora Erasmus+ suradnje/sporazuma, konferencije, kongrese, skupove, radionice, temeljna znanstvena istraživanja, pripremu/konzultacije oko doktorskog rada.

Financiranje:

Kandidatima izabranim za razmjenu partnerska sveučilišta će osigurati smještaj i dnevnice. Putne troškove profesora i znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu u razmjeni u okviru bilateralnih sporazuma snose matični fakulteti.

Za Sveučilište u Pečuhu, partnersko sveučilište osigurava smještaj, a dnevnice i troškove puta pokriva matična sastavnica.

Za Sveučilište Indiana, Bloomington boravak je moguće ostvariti tijekom ak. god. 2015./16., partnersko sveučilište osigurava potporu od 600 USD za životne troškove, zdravstveno osiguranje, smještaj na kampusu ili potporu za smještaj izvan kampusa.

Za razmjenu se mogu prijaviti:

 • osobe zaposlene temeljem ugovora o radu na Sveučilištu i njegovim sastavnicama u zvanjima: znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno, nastavno, suradničko zvanje asistenta ili višeg asistenta
 • znanstveni novaci zaposleni temeljem ugovora o radu na Sveučilištu i njegovim sastavnicama

Trajanje mobilnosti:

Savjetuju se kandidati da prijavljuju do 5 radnih dana (ukoliko nije drugačije navedeno).

Prijava:

 1. radni program (obrazac a1) Radni program za 2015. godinu (za stavku a1)
 2. kraći opis plana posjeta na hrvatskom jeziku (obrazac opis plana posjeta a1)
 3. pozivno pismo
 4. ispis A1 radova od 2010. godine ovjeren od strane CAK-a

a2) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje

Bilaterala

Stipendije za dolazno inozemno osoblje (obaveze prema bilateralnim ugovorima).

Odobravaju se samo troškovi u svrhu predavanja (ne kongresi, skupovi, konferencije).

Pregled međunarodnih ugovora dostupan na stranicama Evidencije međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu http://medjunarodna.unizg.hr/.

Financiranje i trajanje mobilnosti:

Odobravaju se troškovi smještaja do 800 kuna dnevno do 14 dana.

Novi sporazumi, nova suradnja

Stipendije za dolazno inozemno osoblje (ova stavka priznavat će se ako bude sredstava).

Odobravaju se samo inicijalni posjeti u svrhu dogovora oko projekata ili suradnje.

Financiranje i trajanje mobilnosti:

Odobravaju se troškovi smještaja do 5 dana.

Prijava:

Ispunjena tablica plana dolaznih mobilnosti Plan dolaznih mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma u 2015. g. (za stavku a2)

b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum)

Kandidatima će biti dodijeljen lump sum sredstava za njihovu mobilnost prema sljedećim zonama:

 • Europa - zona 1 (Mađarska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Crna Gora): 3.800,00 kn
 • Europa - zona 2 (zemlje ni u zoni 1 ni u zoni 3): 4.600,00 kn
 • Europa - zona 3 (Švicarska, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, skandinavske zemlje): 5.400,00 kn
 • Sjeverna Afrika i Bliski Istok: 6.100,00 kn
 • Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Azija, Australija: 7.700,00 kn

Aktivnosti:

 • održavanje nastave;
 • suradnja u nastavi i istraživanju;
 • pripremanje pisanih i drugih materijala za kolegije
 • dogovor oko novih projekata/suradnje (ukoliko se kod mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnji predviđa odlazak više osoba na istu ustanovu, odobrit će se troškovi samo za 1 osobu);
 • dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije);

Napomena: ne odobravaju se prijave za dogovor o tekućoj suradnji, rad u knjižnici, prikupljanje građe, Erasmus+ razmjena, posjete u svrhu dogovora Erasmus+ suradnje/sporazuma, konferencije, kongrese, skupove, radionice, temeljna znanstvena istraživanja, pripremu/konzultacije oko doktorskog rada.

Financiranje:

Sredstva koja su Natječajem dodijeljena doznačit će se matičnoj sastavnici nakon mobilnosti na osnovu obračuna putnoga naloga. Ukoliko trošak mobilnosti bude manji od dodijeljene potpore, refundirat će se stvarni troškovi na osnovu obračuna putnoga naloga. 

Za razmjenu se mogu prijaviti:

 • osobe zaposlene temeljem ugovora o radu na Sveučilištu i njegovim sastavnicama u zvanjima: znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno, nastavno, suradničko zvanje asistenta ili višeg asistenta
 • znanstveni novaci zaposleni temeljem ugovora o radu na Sveučilištu i njegovim sastavnicama

Trajanje mobilnosti:

Trajanje mobilnosti nije uvjetovano Natječajem.

Za mobilnosti pod ovom stavkom koje su planirane za realizaciju nakon 1. srpnja 2015. objavit će se drugi rok u proljeće 2015. godine.

Prijava:

 1. radni program (obrazac b) Radni program za 2015. godinu (za stavku b)
 2. kraći opis plana posjeta na hrvatskom jeziku (obrazac plana posjeta b)
 3. pozivno pismo
 4. ispis A1 radova od 2010. godine ovjeren od strane CAK-a

c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije)

Za razmjenu se mogu prijaviti:

 • doktorski studenti Sveučilišta u Zagrebu koji su ujedno zaposlenici Sveučilišta i njegovih sastavnica
 • doktorski studenti koji nisu zaposlenici Sveučilišta i njegovih sastavnica

Financiranje:

Sredstva koja su Natječajem dodijeljena pod ovom stavkom doznačit će se:

 • za doktorske studente koji su zaposlenici Sveučilišta i njegovih sastavnica: matičnoj sastavnici nakon mobilnosti na osnovu obračuna putnoga naloga i računa za plaćenu kotizaciju
 • za doktorske studente koji nisu zaposlenici Sveučilišta i njegovih sastavnica: izravno odabranom kandidatu na žiro-račun
 • doktorski studenti moraju biti upisani u doktorski studij tijekom prijave i tijekom mobilnosti
 • prednost će imati doktorski studenti koji su zaposlenici Sveučilišta i sastavnica
 • trošak kotizacije refundirat će se do maksimalnog iznosa od 2.150,00 kn.

Trajanje mobilnosti:

Trajanje mobilnosti nije uvjetovano Natječajem.

Za mobilnosti pod ovom stavkom koje su planirane za realizaciju nakon 1. srpnja 2015. objavit će se drugi rok u proljeće 2015. godine.

Prijava:

 1. radni program (obrazac c) Radni program za 2015. godinu (za stavku c)
 2. potvrda da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje (upisana najmanje druga godina doktorskog studija)
 3. potvrda o prihvaćenoj temi disertacije (ukoliko postoji)
 4. potvrde prihvata sudjelovanja na konferenciji
 5. iznos kotizacije (dostaviti program iz kojeg je vidljiva kotizacija)
 6. ispis A1 radova od 2010. godine ovjeren od strane CAK-a

Zajedničke odredbe za mobilnosti pod stavkama a1, a2, b i c

Prijave dostaviti e-poštom: umo@agr.hr (Ured za međunarodne odnose)

Rok za prijavu:

7. siječnja 2015. godine

Odabir kandidata:

Agronomski fakultet obvezan je Sveučilištu u Zagrebu dostaviti rang-listu koju će sastaviti  Odbor za međunarodnu suradnju.

Kriteriji odabira na Sveučilištu:

U slučaju da je za razmjenu pod stavkom a1) broj nominiranih kandidata veći od razmjenske kvote dogovorene s partnerskim sveučilištima te u slučaju velikog broja prijava koji premašuje dostupna financijska sredstva u Natječaju pod stavkom b), Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu će izvršiti odabir po sljedećim kriterijima te napraviti listu čekanja:

pod stavkom a1) i b)

 • svrsishodnost predloženoga plana rada
 • međunarodna prepoznatljivost institucije domaćina
 • razmjerna zastupljenost sastavnica
 • prednost pri odabiru imat će prijave koje se odnose na održavanje nastave na stranom sveučilištu te prijave kandidata koji u zadnje dvije godine nisu bili na razmjeni temeljem međusveučilišnih sporazuma ili u okviru programa Erasmus.

pod stavkom c)

 • prednost će imati kandidati, redoslijedom: 1) autori ili koautori znanstvenih radova ili drugih značajnih znanstvenih postignuća, 2) kandidati s posterom i oralnom prezentacijom odnosno 3) posterom ili oralnom prezentacijom
 • razmjerna zastupljenost sastavnica.

Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu zadržava pravo da ne uzme u obzir rang-listu određene sastavnice.

Važne napomene:

 • kandidati se smiju prijaviti samo za jednu mobilnost u sklopu ovog Natječaja
 • ista aktivnost se ne može istodobno prijaviti na natječaje koje administrira Ured za istraživanje

Cjelokupan tekst Natječaja za akademsku mobilnost u 2015. godini (prvi krug): www.unizg.hr