Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorskog rada :: mr.sc. Biljana Kulišić

Datum održavanja:

Višekriterijska ocjena potencijala energije iz poljoprivredne biomase u Hrvatskoj

petak, 12. prosinac 2014. :: 13:30 :: Velika vijećnica

Mentor rada:

  • Prof. dr. sc. Vjekoslav Par, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • Doc. dr. sc. Mario Najvro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Črtomir Rozman , Sveučilište u Mariboru  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

SAŽETAK

Energija iz biomase je poželjna zbog mogućnosti proizvodnje svih oblika korisne energije, skladištenja i stabilne proizvodnje. Sa stajališta potražnje, energetika promatra poljoprivredu kao jednog od glavnih izvora biomase. Sa stajališta ponude, raspoloživu biomasu za energetske svrhe čini poljoprivredna masa preostala nakon zadovoljenja ciljeva poljoprivredne politike. Marginalno korištenje poljoprivredne biomase (PBM) u energetske svrhe, usprkos značajnom procijenjenom teoretskom potencijalu, upućuje na potrebu promjene koncepta energetskog planiranja.

Rad razvija koncept procjene potencijala PBM spajajući ograničenja poljoprivredne proizvodnje s poželjnim osobinama energetske potražnje. Koncept tretira potencijal kao problem donošenja odluka s nekoliko konfliktnih rješenja. Potencijal se izražava na tri razine: teoretska - temeljem statističkih metoda, tehnička primjenom neizrazitog analitičko-hijerarhijskog procesa (NAHP) i ekonomska putem referentnih vrijednosti.

Potencijal primarne energije sadržane u PBM se procjenjuje na 8,42 – 10,25 PJ/godišnje, isključujući energetske usjeve. Tehnički potencijal korisne energije je procijenjen pomoću dva pristupa: referentni model (tradicionalni pristup) i NAHP (moderni pristup). Pomoću tradicionalnog pristupa, tehnički potencijal korisne energije iz PBM se procjenjuje od 2,63 do 10,51 PJ/godišnje. S druge strane, NAHP smanjuje taj razmak procijene na 10,17 – 10,64 PJ/godišnje, ovisno o načinu korištenja energije iz peleta. Cilj NAHP je bio naći optimalni splet korisne energije iz PBM uvažavajući kako zajedničke, tako i suprotne ciljeve razvojnih politika sektora koji utječu na korištenje energije iz PBM (ruralni razvitak, energetika, gospodarstvo, zaštita okoliša). Pokazalo se da optimalni splet korisne energije uključuje korištenje energetskih usjeva kao vrlo vrijednog i vitalnog izvora energije iz PBM. Stoga se tehnički potencijal primarne energije proračunat preko NAHP povećava na 14,23 PJ/godišnje. Prema odabiru optimalne korisne energije, moguće je iskoristiti oko 75% tog potencijala. Kod proračuna ekonomskog potencijala, primarna energija je energija preporučena od strane NAHP na razini tehničkog potencijala no korištenje tog potencijala u postojećem pravnom i tržišnom okruženju varira od nule do 8,48 PJ/godišnje gdje gornja granica ovisi o cijeni energetskih usjeva.

Ključne riječi: biomasa, poljoprivreda, energija, potencijal, energetsko planiranje, neiskazani AHP