Info

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 6, 3. kat
Fax: +385 1 239 3631

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Jasna Bajan, tajnica zavoda+ 385 01 239 3868bajan

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
prof. dr. sc. Ivan Pejić, predstojnik zavoda
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3936ipejic
dr. sc. Vinko Kozumplik
Professor emeritus
+385 01 239 3849vkozumplik
prof. dr. sc. Marijana Barić
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3940mbaric
prof. dr. sc. Jerko Gunjača
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3938jgunjaca
prof. dr. sc. Marija Pecina
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3928mpecina
prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3937hsarcevic
prof. dr. sc. Snježana Bolarić
Redoviti profesor
+385 01 239 3628sbolaric
prof. dr. sc. Snježana Kereša
Redoviti profesor
+385 01 239 3801skeresa
doc. dr. sc. Anita Bošnjak Mihovilović
Docent
+385 01 239 3850amihovilovic
doc. dr. sc. Ivanka Habuš Jerčić
Docent
+385 01 239 3850ihabus
doc. dr. sc. Toni Safner
Docent
+385 01 239 3869tsafner
doc. dr. sc. Aleš Vokurka
Docent
+385 01 2393 628avokurka
dr. sc. Ana Lovrić
Poslijedoktorand
+385 01 239 3941alovric
dr. sc. Maja Žulj Mihaljević
Poslijedoktorand
+385 01 239 3941mzulj
Zoe Andrijanić, mag. ing. agr.
Doktorand
+385 1 239 3653zandrijanic
Bruno Rajković, mag. ing. agr.
Doktorand
+385 1 239 3937brajkovic

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Saša Vuletić, mag. ing.
Stručni suradnik
Vida Maršić, dipl. ing.
Tehnički suradnik
Dejan Škriljevečki
Tehnički suradnik
+385 01 239 3913
Ivo Dugandžija
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3913
Fehim Purković
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3913
Antun Švajka
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3913

Ciljevi i opis djelatnosti Zavoda pri osnivanju

Današnji Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku, biometriku i eksperimentiranje slijednik je Zavoda za bilinogojstvo osnovanog 13. studenoga 1920. godine pri Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu.

Izvor: Gospodarsko-šumarski fakultet Sveučilišta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu, 1919 - 1929. Spomenica Fakultetskog savjeta; Preštampano iz godišnjaka Kr. Sveučilišta u Zagrebu, 1929; Tisak Nadbiskupske tiskare.

Misija

Otkrivati i prenositi teoretska i praktična znanja u području genetike, oplemenjivanja bilja i biometrike i njihov transfer kroz preddiplomske, diplomske, poslijediplomske specijalističke i doktorske studije, za potrebe domaćih i regionalnih znanstvenih ustanova - instituta i fakulteta, te  kompanija i institucija koje se bave oplemenjivanjem bilja, introdukcijom i ispitivanjem gospodarske vrijednosti sorata.

Razvijati se kroz razmjenu inozemnih studenata i istraživača, sudjelovanjem u interdisciplinarnim znanstvenim projektima i zadacima, te uvoditi suvremene istraživačke metode, laboratorijske tehnike i informacijske tehnologije. Usporedno sa znanstveno-nastavnim radom njegovati tradicionalnu suradnju s gospodarstvom kroz dugoročne programe razvoja novih genotipova biljnih vrsta važnih za proizvodnju ljudske i stočne hrane, te programe očuvanja biljnih genetskih resursa koji imaju veliko gospodarsko značenje za Republiku Hrvatsku.

Vizija

Biti vodeća nacionalna i regionalna znanstveno-nastavna institucija u području oplemenjivanja bilja, genetike i biometrike koja provodi kreativna, inovativna i međunarodno priznata istraživanja i specijaliziranu edukaciju utemeljenu na najnovijim tehnologijama, a u službi održivog iskorištavanja i upravljanja biljnim resursima, te tako utjecati na jačanje poljoprivredne proizvodnje Republike Hrvatske u cjelini.

Opširnije o  Zavodu

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagreba imao je povijesnu ulogu u razvoju biljne genetike, oplemenjivanja bilja i primijenjene statistike u Hrvatskoj. Od svog osnutka 1920. godine pa do danas, bio je i ostao znanstveno-nastavna jezgra u kojoj se stvara znanstveno-stručna osnova i pomladak na kojem počiva hrvatsko oplemenjivanje bilja. U kontinuitetu od 90 godina djelatnici Zavoda, svjesni svoje znanstveno bogate i plodne prošlosti, provode znanstvena istraživanja u području biljne genetike i metodike praktičnih oplemenjivačkih eksperimenata, počevši od klasičnih metoda nasljeđivanja kvalitativnih i kvantitativnih svojstava pa sve do primjene modernih biotehnoloških metoda i biometrijskih modela. U svom nastavnom i eksperimentalnom radu, djelatnici Zavoda su uvijek u fokusu imali interese gospodarstva, te svoje eksperimente i istraživačke metode stavljali u funkciju razvoja sorata poljoprivrednih vrsta od najvećeg gospodarskog interesa (uskoro više...).

Nastavna djelatnost

Djelatnici Zavoda koordinatori su i suradnici na modulima u nastavi na svim razinama studija. Detaljan popis modula i studijskih programa

Tekući znanstveni i stručni projekti

Djelatnici Zavoda uključeni su u brojne domaće i inozemne znanstvene projekte. Detaljan uvid nalazi se na osobnim stranicama djelatnika.

Usluge i proizvodi

U suradnji s gospodarstvom i lokalnom upravom Zavod pruža usluge unaprjeđenja proizvodnje,  razvojnih i tehnoloških istraživanja, te konzaltinga. Kao rezultat toga rada stvorene su sorte ozime pšenice, soje i duhana koje se koriste u proizvodnji.

Sorte ozime pšenice: Karla, Kaja, Banica i Kuna.
Osigurava se proizvodnja predosnovnog i osnovnog deklariranog sjemena.
Marijana Barić

Sorte soje: Hrvatica, Ružica, Buga, Dubravka i Zlata.
Održavanje predosnovnog sjemena.
Ivan Pejić

Sorte duhana: DH-17, DH-27 i DH-36 (Virginia); BH-9 (Burley).
Osigurava se osnovno sjeme.
Vinko Kozumplik

Biometrijska analiza: planiranje, dizajn i analiza podataka eksperimenta, interpretacija rezultata
Marija Pecina, Jerko Gunjača

Pokušališta i laboratoriji

Maksimir

Zavod koristi 4,5 ha pokušališta Maksimir za istraživanja u području genetike pšenice, kukuruza, soje te sitnozrnih krmnih leguminoza i trava, kao i za provođenje oplemenjivačkih programa na ozimoj pšenici,  soji i krmnom bilju. Na pokušalištu se održava kolekcija domaćih linija i populacija kukuruza, te krmnog  bilja u okviru Nacionalnog programa za očuvanje i održivo korištenje biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj.

Pokušalište se koristi i za izvođenje vježbi iz područja genetike, oplemenjivanja bilja i biometrike na različitim studijima. Svake godine veći broj studenata preddiplomskih i diplomskih studija provode stručnu praksu na pokušalištu, a rezultati poljskih pokusa se koriste i za izradu završnih i diplomskih radova, te doktorskih disertacija.

Biotehnološki laboratorij

Biotehnološki laboratorij površine 180m2 nalazi se na drugom katu šestog paviljona Agronomskog fakulteta. Laboratorij je opremljen suvremenim laboratorijskim namještajem i opremom za kulturu biljnog tkiva, te za molekularne analize primjenom raznih tipova genetičkih marker sistema.

Osim u realizaciji nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata laboratorij se također koristi i u edukacijske svrhe. Studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija Fakulteta u okviru brojnih istraživanja uz vodstvo stručnog osoblja stječu osnovna i najnovija saznanja i iskustvo u primjeni suvremenih biotehnoloških metoda. Rezultate istraživanja proizašlih iz biotehnološkog laboratorija studenti, uz mentorstvo znanstvenika i nastavnika Zavoda, koriste u izradi završnih i diplomskih radova, te doktorskih disertacija.

Laboratorij za biometriku

Višenamjenski laboratorij za biometriku smješten je na trećem katu šestog paviljona Agronomskog fakulteta. Opremljen je s četiri osobna računala i odgovarajućim brojem radnih mjesta. Osnovna namjena laboratorija je provođenje statističkih analiza za potrebe izrade diplomskih radova, disertacija, te znanstvenih istraživanja. Također se koristi i kao učionica za rad s manjim grupama studenata na diplomskim i poslijediplomskim studijima Fakulteta, te po potrebi i kao radni prostor za gostujuće znanstvenike i studente.

Produkcija

Fotogalerija

Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij
Biotehnološki laboratorij