Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Potpisani ugovori za sufinanciranje ovlaštenih referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje za 2014. godinu

Ministar Tihomir Jakovina potpisao je 12. prosinca 2014. godine, u Ministarstvu poljoprivrede ugovore za sufinanciranje ovlaštenih referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje za 2014. godinu. Potpisivanju su prisustvovali Zvonimir Šostar, ravnatelj  Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“,  dr.sc. Tamara Poljičanin, ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  prof.dr.sc. Zoran Grgić, prodekan za poslovodstvo i dr.sc. Nataša Mikulec, rukovoditelj Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode s Agronomskog fakulteta, te predstavnici Instituta za oceanografiju i ribarstva i  Hrvatskog veterinarskog instituta.

Programom sufinanciranja ovlaštenih referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje Ministarstvo poljoprivrede drugu godinu za redom osiguralo je financijska sredstva u svrhu sufinanciranja dijela troškova referentnih laboratorija koji proizlaze iz obveza propisanih nacionalnim i europskim zakonodavstvom. U Državnom proračunu za sufinanciranje referentnih laboratorija ukupno je osigurano 1.500.000 kn, a sredstva su raspoređena prema iznosima navedenima u Tablici:

Tablica Pregled dodijeljenih financijskih sredstava za 2014.

INSTITUCIJA IZNOS (kn)
Institut za oceanografiju i ribarstvo 79.586
Hrvatski veterinarski institut 817.290
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 205.186
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar" 87.586
Hrvatski zavod za javno zdravstvo 310.344
UKUPNO 1.499.992

U 2014. godini u Republici Hrvatskoj ovlašteno je pet nacionalnih referentnih laboratorija, dok je u 2013. godini bilo ovlašteno četiri nacionalna referentna laboratorija. Peti ovlašteni nacionalni referentni laboratorij je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Nacionalni referentni laboratoriji ispunjavanjem obveza propisanih Uredbom 882/2004 o službenim kontrolama hrane i hrane za životinje te zdravlju i dobrobiti životinja pružaju stručnu i znanstvenu podršku nadležnim tijelima i službenim laboratorijima u osiguravanju funkcioniranja cjelokupnog sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje.

„Obzirom na sve navedeno te ulogu nacionalnih referentnih laboratorija, Ministarstvo poljoprivrede i u narednom periodu nastojat će osigurati financijska sredstva u svrhu sufinanciranja dijela troškova koje imaju referentni laboratoriji za ispunjavanje obveza propisanih zakonodavstvom.“ izjavio je ministar Jakovina.

Dr.sc. Tamara Poljičanin, zahvalila je na potpori u ime svih potpisnika odnosno na sufinanciranju od strane Ministarstva poljoprivrede. „Imenovanje Nacionalnih referentnih laboratorija doprinosi visokoj kvaliteti i uniformnosti rezultata, primjeni validiranih metoda i osiguranju usporednih testiranja, a značaj im se ogleda u primjeni najviših standarda po nacionalnim i EU zakonima.“, istakla je dr.sc. Poljičanin.

mps_ugovori_2014.pdf