Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj :: Hrvatsko društvo biljne zaštite

Hrvatsko društvo biljne zaštite objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu nagrade iz Zaklade Milan Maceljski

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi redoviti studenti posljednje godine sveučilišnog diplomskog studija Fitomedicina odnosno Zaštita bilja koji imaju prosjek ocjena položenih ispita najmanje 4,0 uz uvjet da su članovi Hrvatskog društva biljne zaštite.
Nagrada se dodjeljuje svake godine jednom studentu sukladno kriterijima vrednovanja.
Kriteriji vrednovanja su:

  1. Akademska aktivnost odnosno izvrsnost u studiju. Uspješnost na akademskom polju, odnosno izvrsnost u studiju sagledat će se kroz parametre prosjeka ocjena i vremena studiranja.
  2. Znanstveno i stručno djelovanje. Značajni kriterij pri odabiru je i već započeto znanstveno i stručno djelovanje studenta.
  3. Nagrade i natjecanja. U procesu izbora vrednuju se i nagrade koje je student primio tijekom razdoblja studija i to prvenstveno one na, znanstvenom i stručnom planu.
  4. Studentska aktivnost. Pri izboru se vrednuje i studentska aktivnost i angažman.
  5. Izvannastavne aktivnosti. U smislu poticanja svestranosti interesa i sveukupnosti razvoja studenata, sagledava se i izvannastavna aktivnost pristupnika, dodatna edukacija, usvojene vještine, postignuća i uspjesi.

Pisana prijava na natječaj uz preslike dokaza o ispunjavanju osnovnih kriterija (potvrda o članstvu u HDBZ) i kriterija vrednovanja (prosjek ocjena, izjava voditelja projekta o sudjelovanju na projektu, preslike objavljenih ili radova u postupku objavljivanja, preslike nagrada i priznanja, izjava o studentskim aktivnostima, ostali dokazi o izvannastavnoj aktivnosti studenata) dostavlja se poštom na adresu:

Hrvatsko društvo biljne zaštite, Zavod za poljoprivrednu zoologiju
Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb

Skenirani dokumenti dostavljaju se na e-mail adresu: rbazok@agr.hr najkasnije do 10. siječnja 2015. godine.

Natječaj