Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Sanja Radman, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Utjecaj gnojidbe dušikom i načina uzgoja na kemijski sastav dvodomne koprive (Urtica dioica L.)

29. siječanj 2015. :: 10:00 sati :: velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
  • izv.prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Predloženi mentor:

  • doc. dr. sc. Ivanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.