Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Časopisi

ACS - Agriculturae Conspectus Scientificus (Poljoprivredna znanstvena smotra)

ACS - Agriculturae Conspectus Scientificus (Poljoprivredna znanstvena smotra)

ACS-Agriculturae Conspectus Scientificus (Poljoprivredna znanstvena smotra) je znanstveni časopis iz polja poljoprivrede sa dugom tradicijom još od davne 1911. godine. Imate slobodan pristup punim tekstovima svih članaka publiciranim u ACS tiskanom izdanju časopisa od 1998. godine do sada. Članci su dostupni kao Portable Document Format (PDF) datoteke. više

CJF - Croatian Journal of Fisheries (Ribarstvo)

CJF - Croatian Journal of Fisheries (Ribarstvo)

Croatian Journal of Fisheries (Ribarstvo) je znanstveno-stručni časopis s dvije recenzije, dostupan svim domaćim i stranim znanstvenicima koji žele objavljivati svoje radove. Časopis izlazi još od 1938. godine i već tradicionalno sadrži radove s područja slatkovodnog i morskog ribarstva. više

JCEA - Journal of Central European Agriculture

JCEA - Journal of Central European Agriculture

JCEA - Journal of Central European Agriculture (online) je međunarodni, elektronski višejezičan znanstveni časopis za područja poljoprivrede u tranziciji. Međunarodno uredništvo čine Bugarska, Češka, Mađarska, Slovačka, Slovenija, Rumunjska i Hrvatska. više