Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

AAI@EduHr

Upute o korištenju i izdavanju elektroničkog identiteta AAI@EduHr

Sustav AAI@EduHr je autentikacijski i autorizacijski sustav znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u kojem svaki pripadnik akademske i istraživačke zajednice u Republici Hrvatskoj na matičnoj ustanovi dobiva svoj AAI@EduHr elektronički identitet, odnosno korisničku oznaku i zaporku (http://www.aaiedu.hr).

Protokol za otvaranje korisničkog računa i izdavanje AAI identiteta na Agronomskom fakultetu

Studenti

  • AAI korisnički račun otvara se prilikom upisa na fakultet u Studentskoj referadi. Podaci o korisničkom računu uručuju se osobno studentu prilikom preuzimanja dokumentacije.
  • Korisnički račun se otvara na određeno vrijeme (tekuća akademska godina) i produžuje se automatski prilikom upisa više godine, a ukida se prestankom statusa studenta .
  • Dokument s podacima o AAI korisničkom računu korisnicima se uručuje isključivo osobno.
  • U slučaju gubitka lozinke, student može zatražiti njenu promjenu u Centru za podršku studentima i karijerno savjetovanje  (V. paviljon prizemlje lijevo,  svaki dan u vremenu od 9 do 10 sati) 

Potrebno je ispuniti zahtjev za izdavanje nove lozinke (aai_formular) te priložiti dokaz o uplati  pristojbe  u iznosu od 20 kn na  IBAN Agronomskog fakulteta HR 1823600001101221840, poziv na broj OIB STUDENTA (primjer uplatnice).

Djelatnici

  • Nakon sklapanja ugovora o radu djelatnici se trebaju obratiti u Kadrovsku službu i podnijeti pisani zahtjev (aai_formular) za  otvaranje AAI korisničkog računa.
  • Kadrovska služba  otvara korisnički račun i podatke o njemu uručuje osobno djelatniku koji je podnio zahtjev.
  • Korisnički račun se otvara na neodređeno vrijeme i ukida se prestankom radnog odnosa.

Doktorandi

Doktorandi predaju pisani zahtjev  (aai_formular) za  otvaranje AAI korisničkog računa u uredu za posljediplomske studije i doktorate  (V. paviljon, prizemlje lijevo). Ured  otvara korisnički račun i podatke o njemu uručuje osobno podnositelju zahtijeva.

Gosti

  • Gosti koji nisu u ISVU-u, preko kontakt osobe unutar Agronomskog fakulteta (UMO, nastavnik, zaposlenik) predaju pisani zahtjev (aai_formular) za otvaranje AAI korisničkog računa kontakt osobi.
  • Kontakt osoba na Agronomskom fakultetu ili UMO provjeravaju istinitost podataka i prosljeđuju zahtjev informatičkoj službi.
  • Informatička služba izdaje AAI identitet i u pisanom obliku i dostavlja osobi ili uredu koji ga je zatražio te ga oni uručuju osobi koja je podnijela zahtjev.

Zahtjev za izdavanjem AAI elektroničkog identiteta (aai_formular)

VAŽNO! korisnici, po otvaranju elektroničkog identiteta i nakon što im administrator promijeni zaporku, moraju sami promijeniti zaporku u roku 48 sati. Ako ne promijene zaporku u tom roku, imaju pravo na još 5 uspješnih autentifikacija nakon čega će im se korisnički račun zaključati. U slučaju zaključavanja korisničkog računa procedura je ista kao kod gubitka podataka. Odnosno obraćate se službi koja vam je izdala AAI@edu.hr identitet.

Središnje sučelje za promjenu AAI@edu.hr zaporke nalazi se na adresi: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/

Aktivnost

Odgovorna služba

Kontakt

Napomena

Otvaranje AAI korisničkog računa studentima koji prvi puta upisuju Agronomski fakultet Studentska referada referada(AT)agr.hr AAI identitet dodjeljuje  se automatski pri upisu temeljem popunjene i potpisane upisne dokumentacije
Izdavanje nove lozinke  za postojeće AAI korisničke račune studenata Centar za podršku studenata i karijerno savjetovanje cpsk(AT)agr.hr Predaje se  popunjeni zahtjev i potvrda o uplaćenoj pristojbi od 20 kn, V paviljon lijevo, svaki radni dan od 9 – 10 sati
Otvaranje AAI korisničkog računa  za zaposlenike AFZ Kadrovska služba kadrovska(AT)agr.hr Nakon sklapanja ugovora o radu na zahtjev zaposlenika,  zaposlenik popunjava i podiže zahtjev za  AAI identitet u kadrovskoj službi
Otvaranje AAI korisničkog računa  za doktorande Informatička služba AFZ ukalit(AT)agr.hr
jmihanovic(AT)agr.hr
Predaje se popunjeni zahtjev i podiže se AAI identitet kod administrativnog referenta za poslijediplomske  doktorske studije   AFZ (V paviljon lijevo)
Otvaranje AAI korisničkog računa za "goste"  AFZ  (studenti i nastavnici na razmjeni i sl.) Informatička služba AFZ ukalit(AT)agr.hr
jmihanovic(AT)agr.hr
Popunjeni zahtjev se predaje  i AAI identitet se podiže u Uredu za međunarodne odnose (UMO) ili preko kontakt osobe (nastavnik ili zaposlenik odgovoran za gosta na privremenom boravku na AFZ)
Provjera usklađenosti (certificiranje) Informatička služba AFZ-a ukalit(AT)agr.hr
jmihanovic(AT)agr.hr