Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

AAI@EduHr

Upute o korištenju i izdavanju elektroničkog identiteta AAI@EduHr

Sustav AAI@EduHr je autentikacijski i autorizacijski sustav znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u kojem svaki pripadnik akademske i istraživačke zajednice u Republici Hrvatskoj na matičnoj ustanovi dobiva svoj AAI@EduHr elektronički identitet, odnosno korisničku oznaku i zaporku (http://www.aaiedu.hr).

Protokol za otvaranje korisničkog računa i izdavanje AAI identiteta na Agronomskom fakultetu

Studenti

 • AAI korisnički račun otvara se prilikom upisa na fakultet u Studentskoj referadi.
 • Korisnički račun se otvara na određeno vrijeme (tekuća akademska godina) i produžuje se automatski prilikom upisa više godine, a ukida se prestankom statusa studenta .
 • Dokument s podacima o AAI korisničkom računu korisnicima se uručuje isključivo osobno.
 • U slučaju gubitka lozinke, student može zatražiti njenu promjenu u Centru za podršku studentima i karijerno savjetovanje  (V. paviljon prizemlje lijevo, svaki dan u vremenu od 9 do 10 sati). Potrebno je ispuniti zahtjev za izdavanje nove lozinke (aai_formular.doc) te priložiti dokaz o uplati  pristojbe  u iznosu od 20 kn na  IBAN Agronomskog fakulteta HR 1823600001101221840, poziv na broj OIB STUDENTA primjer uplatnice

Djelatnici

 • Nakon sklapanja ugovora o radu djelatnici se trebaju obratiti u Kadrovsku službu i podnijeti pisani zahtjev (aai_formular.doc) za  otvaranje AAI korisničkog računa.
 • Kadrovska služba  otvara korisnički račun i podatke o njemu uručuje osobno djelatniku koji je podnio zahtjev.
 • Korisnički račun se otvara na neodređeno vrijeme i ukida se prestankom radnog odnosa.

Doktorandi

 • Doktorandi predaju pisani zahtjev  (aai_formular.doc) za  otvaranje AAI korisničkog računa u poslijediplomsku referadu (V. paviljon, prizemlje lijevo).
 • Administrativna suradnica za poslijediplomske studije provjerava istinitost podataka i prosljeđuje zahtjev informatičkoj službi.
 • Informatička služba izdaje AAI identitet i u pisanom obliku ga dostavlja administrativnoj suradnici koja ga uručuje osobno doktorandu koji je podnio zahtjev.

Gosti

 • Gosti koji nisu u ISVU-u, preko kontakt osobe unutar Agronomskog fakulteta (UMO, nastavnik, zaposlenik) predaju pisani zahtjev (aai_formular.doc) za otvaranje AAI korisničkog računa kontakt osobi.
 • Kontakt osoba na Agronomskom fakultetu ili UMO provjeravaju istinitost podataka i prosljeđuju zahtjev informatičkoj službi.
 • Informatička služba izdaje AAI identitet i u pisanom obliku i dostavlja osobi ili uredu koji ga je zatražio te ga oni uručuju osobi koja je podnijela zahtjev.

Aktivnost

Odgovorna služba

Kontakt

Napomena

Otvaranje AAI korisničkog računa studentima koji prvi puta upisuju Agronomski fakultet Studentska referada referada(AT)agr.hr AAI identitet dodjeljuje  se automatski pri upisu temeljem popunjene i potpisane upisne dokumentacije
Izdavanje nove lozinke  za postojeće AAI korisničke račune studenata Centar za podršku studenata i karijerno savjetovanje cpsk(AT)agr.hr Predaje se  popunjeni zahtjev i potvrda o uplaćenoj pristojbi od 20 kn, V paviljon lijevo, svaki radni dan od 9 – 10 sati
Otvaranje AAI korisničkog računa  za zaposlenike AFZ Kadrovska služba kadrovska(AT)agr.hr Nakon sklapanja ugovora o radu na zahtjev zaposlenika,  zaposlenik popunjava i podiže zahtjev za  AAI identitet u kadrovskoj službi
Otvaranje AAI korisničkog računa  za doktorande Informatička služba AFZ ukalit(AT)agr.hr
jmihanovic(AT)agr.hr
Predaje se popunjeni zahtjev i podiže se AAI identitet kod administrativnog referenta za poslijediplomske  doktorske studije   AFZ (V paviljon lijevo)
Otvaranje AAI korisničkog računa za "goste"  AFZ  (studenti i nastavnici na razmjeni i sl.) Informatička služba AFZ ukalit(AT)agr.hr
jmihanovic(AT)agr.hr
Popunjeni zahtjev se predaje  i AAI identitet se podiže u Uredu za međunarodne odnose (UMO) ili preko kontakt osobe (nastavnik ili zaposlenik odgovoran za gosta na privremenom boravku na AFZ)
Provjera usklađenosti (certificiranje) Informatička služba AFZ-a ukalit(AT)agr.hr
jmihanovic(AT)agr.hr