Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

AAI@EduHr

Upute o korištenju i izdavanju elektroničkog identiteta AAI@EduHr

Sustav AAI@EduHr je autentikacijski i autorizacijski sustav znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u kojem svaki pripadnik akademske i istraživačke zajednice u Republici Hrvatskoj na matičnoj ustanovi dobiva svoj AAI@EduHr elektronički identitet, odnosno korisničku oznaku i zaporku (http://www.aaiedu.hr).

Protokol za otvaranje korisničkog računa i izdavanje AAI identiteta na Agronomskom fakultetu

Studenti

 • AAI korisnički račun otvara se prilikom upisa na fakultet u Studentskoj referadi. Podaci o korisničkom računu uručuju se osobno studentu prilikom preuzimanja dokumentacije.
 • Korisnički račun se otvara na određeno vrijeme (tekuća akademska godina) i produžuje se automatski prilikom upisa više godine, a ukida se prestankom statusa studenta .
 • Dokument s podacima o AAI korisničkom računu korisnicima se uručuje isključivo osobno.
 • U slučaju gubitka lozinke, student može zatražiti njenu promjenu u Centru za podršku studentima i karijerno savjetovanje  (V. paviljon prizemlje lijevo,  svaki dan u vremenu od 9 do 10 sati) 

Potrebno je ispuniti zahtjev za izdavanje nove lozinke (aai_formular) te priložiti dokaz o uplati  pristojbe  u iznosu od 20 kn na  IBAN Agronomskog fakulteta HR 1823600001101221840, poziv na broj OIB STUDENTA (primjer uplatnice).

Djelatnici

 • Nakon sklapanja ugovora o radu djelatnici se trebaju obratiti u Kadrovsku službu i podnijeti pisani zahtjev (aai_formular) za  otvaranje AAI korisničkog računa.
 • Kadrovska služba  otvara korisnički račun i podatke o njemu uručuje osobno djelatniku koji je podnio zahtjev.
 • Korisnički račun se otvara na neodređeno vrijeme i ukida se prestankom radnog odnosa.

Doktorandi

Doktorandi predaju pisani zahtjev  (aai_formular) za  otvaranje AAI korisničkog računa u uredu za posljediplomske studije i doktorate  (V. paviljon, prizemlje lijevo). Ured  otvara korisnički račun i podatke o njemu uručuje osobno podnositelju zahtijeva.

Gosti

 • Gosti koji nisu u ISVU-u, preko kontakt osobe unutar Agronomskog fakulteta (UMO, nastavnik, zaposlenik) predaju pisani zahtjev (aai_formular) za otvaranje AAI korisničkog računa kontakt osobi.
 • Kontakt osoba na Agronomskom fakultetu ili UMO provjeravaju istinitost podataka i prosljeđuju zahtjev informatičkoj službi.
 • Informatička služba izdaje AAI identitet i u pisanom obliku i dostavlja osobi ili uredu koji ga je zatražio te ga oni uručuju osobi koja je podnijela zahtjev.

Zahtjev za izdavanjem AAI elektroničkog identiteta (aai_formular)

VAŽNO! korisnici, po otvaranju elektroničkog identiteta i nakon što im administrator promijeni zaporku, moraju sami promijeniti zaporku u roku 48 sati. Ako ne promijene zaporku u tom roku, imaju pravo na još 5 uspješnih autentifikacija nakon čega će im se korisnički račun zaključati. U slučaju zaključavanja korisničkog računa procedura je ista kao kod gubitka podataka. Odnosno obraćate se službi koja vam je izdala AAI@edu.hr identitet.

Središnje sučelje za promjenu AAI@edu.hr zaporke nalazi se na adresi: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/

Obrada osobnih podataka koju provodi matična ustanova u sustavu AAI@EduHr

Zašto prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke?

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet je matična ustanova - davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Vaši osobni podaci pohranjeni u našem LDAP imeniku služe tome da Vam omoguće korištenje usluga dostupnih kroz sustave AAI@EduHr (https://www.aaiedu.hr), eduGAIN (https://edugain.org/) i eduroam (https://www.eduroam.org/) osiguravajući pri tom pouzdanu, sigurnu i unificiranu prijavu za korištenje tih usluga.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

Podaci koji mogu biti pohranjeni u našem LDAP imeniku popisani su na adresi: https://www.aaiedu.hr/o-sustavu/imenicke-sheme/shema

Sve podatke koji su o Vama pohranjeni u LDAP imeniku možete vidjeti (nakon prijave svojom korisničkom oznakom i zaporkom) kroz sučelje za održavanje imenika na adresi:

Osim navedenih, prikupljamo i podatke o korištenju Vašeg elektroničkog identiteta na način da bilježimo vrijeme i podatke o uređaju i sustavu preko kojeg je stigao zahtjev.

S kim dijelimo vaše osobne podatke?

Da bismo Vam omogućili pristup uslugama, potrebnu razinu sigurnosti i kvalitete usluga unutar sustava, u trenutku pristupa nekoj usluzi u sustavu AAI@EduHr usluzi možemo proslijediti neke vaše osobne podatke. Točan popis podataka koje prosljeđujemo pojedinoj usluzi možete za svaku pojedinu uslugu pronaći na adresi: https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/web-aplikacije

Koliko čuvamo vaše podatke?

Podatke o korištenju usluge vašeg elektroničkog identiteta čuvamo 24 mjeseca (kako bismo mogli osigurati razinu sigurnosti i kvalitete usluge te zadovoljiti zakonske obaveze).

Po gubitku prava na e-identitet vaše osobne podatke brišemo iz LDAP imenika nakon najviše 90 dana.

Koja su vaša prava?

Vaša su prava, sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje prikupljamo, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.

Aktivnost

Odgovorna služba

Kontakt

Napomena

Otvaranje AAI korisničkog računa studentima koji prvi puta upisuju Agronomski fakultet Studentska referada referada(AT)agr.hr AAI identitet dodjeljuje  se automatski pri upisu temeljem popunjene i potpisane upisne dokumentacije
Izdavanje nove lozinke  za postojeće AAI korisničke račune studenata Centar za podršku studenata i karijerno savjetovanje cpsk(AT)agr.hr Predaje se  popunjeni zahtjev i potvrda o uplaćenoj pristojbi od 20 kn, V paviljon lijevo, svaki radni dan od 9 – 10 sati
Otvaranje AAI korisničkog računa  za zaposlenike AFZ Kadrovska služba kadrovska(AT)agr.hr Nakon sklapanja ugovora o radu na zahtjev zaposlenika,  zaposlenik popunjava i podiže zahtjev za  AAI identitet u kadrovskoj službi
Otvaranje AAI korisničkog računa  za doktorande Informatička služba AFZ ukalit(AT)agr.hr
jmihanovic(AT)agr.hr
Predaje se popunjeni zahtjev i podiže se AAI identitet kod administrativnog referenta za poslijediplomske  doktorske studije   AFZ (V paviljon lijevo)
Otvaranje AAI korisničkog računa za "goste"  AFZ  (studenti i nastavnici na razmjeni i sl.) Informatička služba AFZ ukalit(AT)agr.hr
jmihanovic(AT)agr.hr
Popunjeni zahtjev se predaje  i AAI identitet se podiže u Uredu za međunarodne odnose (UMO) ili preko kontakt osobe (nastavnik ili zaposlenik odgovoran za gosta na privremenom boravku na AFZ)
Provjera usklađenosti (certificiranje) Informatička služba AFZ-a ukalit(AT)agr.hr
jmihanovic(AT)agr.hr
 

Postupanje prilikom prijave incidenta u vezi s AAI-elektroničkim identitetom

Incidentom smatramo svako korištenje AAI@edu.hr identiteta koje nije sukladno Pravilniku o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr objavljenom na https://www.aaiedu.hr/docs/AAI@EduHr-pravilnik-ver1.3.1.pdf.

U slučaju prijave incidenta od strane bilo kojeg računalnog AAI servisa (usluga koja koristi AAI za autorizaciju i spajanje) osoba/tijelo koja je zaprimilo prijavu utvrđuje vlasnika AAI identiteta te prijavu prosljeđuje nadležnoj službi unutar fakulteta;

 • Za zaposlenike prosljeđuje Odsjeku za pravne, kadrovske i opće poslove
 • Za studente Studentskoj referadi
 • Za sve ostale Informatičkoj službi

Temeljem zaprimljene prijave, a radi sprječavanja daljnjeg korištenja AAI identiteta, nadležna služba mijenja lozinku korisničkog AAI računa i time onemogućava daljnji neovlašteni pristup računu.

Nakon promjene lozike nadležna služba je dužna u najkraćem mogućem roku obavijestiti korisnika o nastalom incidentu i poduzetim mjerama te, ako je u mogućnosti preporučiti mjere sprječavanja ponavljanja incidenta. Tek nakon toga se korisniku izdaje nova lozika za njegov AAI identitet.

Ako je incident kompleksnije prirode (kriminalne radnje, krađa identiteta, tehnički problemi; virusi, spyware) rješavanju problema pristupit će i druge službe fakulteta.

Nova lozinka za AAI identitet neće se izdati prije utvrđivanja razlog nastanka incidenta i spriječavanja njegovog ponovnog nastajanja (edukacija korisnika, čišćenje od virusa itd.).

Sva dokumentacija i postupak po pojedinom incidentu bit će urudžbirana i arhivirana  na Fakultetu.