Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Akcijski plan unaprjeđenja kvalitete

Godišnji akcijski plan za 2017. preuzimanje

Izvješće o izvršenju Godišnjeg akcijskog plana za 2016. godinu preuzimanje

Godišnji akcijski plan za 2016. preuzimanje

Izvršenje Akcijskog plana za 2015. preuzimanje

Godišnji akcijski plan za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. preuzimanje

Godišnje izvješće o izvršenju Strateškog plana po Godišnjem operativnom planu za razdoblje 01.01.2014-31.12.2014. preuzimanje

Izvješće o ostvarenju Akcijskog plana unaprjeđenja kvalitete za razdoblje od 15.03.2014. do 14.3.20L5. preuzimanje