AMAC - Alumni FAZ O nama Program rada Popis diplomiranih studenata

AMAC - Alumni FAZ

Udruga bivših studenata i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Almae matris Alumni Croaticae – Facultas Agriculturae Zagrabiensis ) osnovana je 2016. godine. Za predsjednika Udruge izabran je prof. dr. sc. Zlatko Janječić. Na osnivačkoj sjednici prihvaćen je statut Udruge

Svi novo zainteresirani članovi mogu se prijaviti putem pristupnice

Članarina za studente i umirovljenike je besplatna, za radno aktivne članove je 100 kn, a za članove koji su tek diplomirali članstvo u prvoj godini je također besplatno.

Tijela Udruge

Predsjednik

 • prof.dr.sc. Zlatko Janječić

Dopredsjednik

 • dr.sc. Damir Županić

Tajnica

 • doc. dr. sc. Ana Matin

Predsjedništvo

 • prof.dr.sc. Zlatko Janječić
 • prof.dr.sc. Zoran Grgić,
 • prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić,
 • doc.dr.sc. Ana Matin
 • dr.sc. Damir Županić
 • Ivo Delonga, dipl.ing. agr.
 • Božica Rukavina, dipl.ing.agr.
 • Dr.sc. Vesna Pavić, professor emerita

Nadzorni odbor

 • Tugomir Majdak, dipl.ing. agr.
 • akademik Frane Tomić, professor emeritus
 • dr. sc. Josip Haramija

Likvidator

 • prof.dr.sc. Zlatko Janječić.