Analitički laboratorij Zavoda za melioracije Misija Soil Proficiency Test Opremljenost Ispitivanja Kontakt Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja Opremljenost Analize - ispitivanja Kontakt

O nama

Analitički laboratorij Zavoda za melioracije Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provodi ispitivanja u području agronomije i zaštite okoliša za potrebe znanstveno istraživačkih projekata, nastave i stručnog rada.

Područje rada obuhvaća:

  1. kemijska i fizikalna ispitivanja tla i sedimenata
  2. kemijski sastav i kakvoća podzemnih i površinskih voda
  3. kemijska ispitivanja biljnog materijala

Laboratorij je suvremeno opremljen i u radu se koriste moderne instrumentalne tehnike: priprema uzoraka mikrovalnom tehnikom, UV/Vis spektrofotometrija, pojedinačna ili multielementna analiza plamenom atomskom apsorpcijskom/emisijskom spektroskopijom (AAS/AES) i optičkom emisijskom spektroskopijom induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES), analize ionskog sastava vode i vodenih otopina segmentiranim protokom (SFA) i drugo.

Laboratorij izgrađuje vlastiti sustav kontrole kvalitete analitičkih podataka u svrhu poboljšanja kvalitete analitičkih procesa i učinkovitosti rada. Za unutarnju kontrolu kvalitete koriste se umjereni uređaji, primjena standardnih postupaka, validirane metode, svakodnevna kontrola rada primjenom umjeravanja i radnih standarda te stalna edukacija osoblja. Kako bi se provjerila kvaliteta rezultata ispitivanja i pouzdanost primijenjenih analitičkih metoda, laboratorij je uključen u program međunarodne usporedbe za analize tla i sedimenata (WEPAL-ISE) i biljnog materijala (WEPAL-IPE).