Analitički laboratorij Zavoda za melioracije Misija Soil Proficiency Test Opremljenost Ispitivanja Kontakt Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja Opremljenost Analize - ispitivanja Kontakt

Analize - ispitivanja

Kakvoće mineralnih i organskih gnojiva i poboljšivača tla:

 1. analiza mineralnih gnojiva (H2O, N – amonijski, nitratni, amidni, ukupni; vodotopivi i citratno topivi P, ukupni i vodotopivi K, Ca, Mg, S, Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo, Cl, Na, granulometrija)
 2. analiza organskih gnojiva i poboljšivača:
  • sva organska gnojiva (stajnjaci, teleći, juneći, peradarski, lumbricali, guano i dr.)
  • svi organski poboljšivači (komposti, supstrati, digestati, muljevi sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i drugi proizvodi koji se mogu koristiti u poljoprivredi), sve sukladno Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja, Pravilniku o nus proizvodima i ukidanju statusa otpada, Pravilniku o muljevima sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi i Načelima dobre poljoprivredne prakse u korištenju gnojiva
 3. analiza gnojiva i poboljšivača tla koji spadaju u organsko-mineralna gnojiva i /ili poboljšivače tla
 4. analiza anorganskih poboljšivača tla: dolimiti, vapnenaci, lapori, silicijevi materijali i drugi proizvodi anorganskog podrijetla koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji

Kemijske analize tla

 1. Određivanje pH tla (H2O/ KCl/ CaCl2)
 2. Određivanje udjela organskog i ukupnog ugljika
 3. Određivanje udjela ukupnog dušika po Kjeldahlu
 4. Određivanje ukupnih karbonata u tlu
 5. Određivanje fiziološki aktivnog vapna u tlu
 6. Određivanje električne vodljivosti tla (E.C.)
 7. Određivanje zamjenjivog aluminija
 8. Određivanje mineralnog (nitratnog i amonijskog) dušika u tlu
 9. Određivanje fiziološki pristupačnih mikroelemenata
 10. Određivanje pristupačnog magnezija
 11. Određivanje pristupačnog bora ekstrakcijom vrućom vodom
 12. Pristupačni mikroelementi (AAAc-EDTA)
 13. Određivanje elemenata topljivih u zlatotopci: Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn
 14. Vodotopivi  klor – titrtimetrija (1:5)
 15. Vodotopivi  natrij – plamenfotometrija  (1:5)
 16. Kapacitet zamjene kationa – KZK (CEC)

Analize biljnog materijala

 1. Određivanje suhe tvari i sadržaja vode
 2. Određivanje makro i mikro hranjiva: ukupni N, P, K, Cl, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na, S, Mo, Cd, Hg

Analize voda i hranjivih otopina

 1. Određivanje pH
 2. Određivanje električne vodljivosti (E.C.)
 3. Određivanje ukupnih vodotopivih soli
 4. Određivanje kationa i aniona: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, K+, Na+, NH4+, NO3-, SO42-, P3-
 5. Određivanje mikroelemenata u hranjivim otopinama

Analize supstrata (vol. 1:2)

 1. Određivanje pH
 2. Određivanje električne vodljivosti (E.C.)
 3. Određivanje ukupnih vodotopivih soli
 4. Određivanje kationa i aniona: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, K+, Na+, NH4+, NO3-, SO42-, P3-
 5. Određivanje mikroelemenata u supstrattima