Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dekanat

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska

Matični broj: 3283097
OIB: 76023745044
IBAN: HR1823600001101221840

Telefon: +385 (0)1 239 3777
Fax: +385 (0)1 231 5300
URL: http://www.agr.hr/
E-mail: dekanat@agr.hr

Ured dekana

Martina Miočić
Tel: +385 1 239 3779      
Faks: +385 1 231 5300   
E-mail: dekanat@agr.hr

Tajnik fakulteta

Alin Žingerlin, dipl. iur.
Tel: +385 1 239 3778
E-mail: azingerlin@agr.hr

Zamjenik tajnika fakulteta

Siniša Turković, dipl. iur.
Tel: +385 1 239 3996
E-mail: sturkovic@agr.hr

Dekan

prof. dr. sc. Zoran Grgić
redoviti profesor u trajnom zvanju

 

Prodekan za nastavu

prof. dr. sc. Ivica Kisić

redoviti profesor u trajnom zvanju

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

 

izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
izvanredni profesor

Prodekan za znanstvenu infrastrukturu i pokušališta

izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
izvanredni profesor

Prodekan za organizaciju i kvalitetu

izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
izvanredni profesor