Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Diplomski rad

Hodogram aktivnosti pri izradi diplomskog rada

  1. Studenti moraju odabrati temu i mentora diplomskog rada do kraja zimskog semestra 2. godine diplomskog studija. Teme se biraju iz popisa tema koje objavljuje voditelj studija ili ih studenti samostalno dogovaraju s nastavnicima (mentorima).
  2. Student je obavezan Suglasnost o prihvaćanju mentorstva diplomskog rada, koju supotpisuju mentor i student, dostaviti Voditelju studija najkasnije do početka ljetnog semestra.
  3. Tijekom ljetnog semestra student u dogovoru s mentorom piše diplomski rad. Mentor svaki tjedan održava konzultacije prema rasporedu. Studenti su obavezni dolaziti na konzultacije na kojima prezentiraju napredak u izradi rada te dobivaju potrebnu pomoć i upute od mentora.
  4. Student i mentor prijavljuju temu diplomskog rada Odboru za nastavu i izbor nastavnika najkasnije do kraja svibnja akademske godine u kojoj student planira obranu.
  5. Student mora predati završnu verzija diplomskog rada najkasnije dva tjedna prije planirane obrane.
  6. Student je obavezan javiti se u studentsku referadu najkasnije dva tjedna prije planirane obrane diplomskog rada da bi se provjerilo je li stekao potrebne preduvjete za pristupanje obrani. Studentska referada o tome će izdati Potvrdu koju je student dužan dostaviti mentoru prije početka obrane.