Diplomski studij / Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Studijski program INTER-EnAgro Plan nastave Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad Konzultacije mentora

Diplomski studiji

Cilj studijskih programa je primjenom najviših akademskih standarda omogućiti studentima vrhunsku izobrazbu te stjecanje najnovijih znanstvenih i stručnih znanja i vještina iz područja agronomije i srodnih znanosti. 

Diplomski sveučilišni studiji
(4 semestra - 120 ECTS bodova)

Voditelj studija
 

Agrobiznis i ruralni razvitak doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Agroekologija  
- Agroekologija prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
- Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi prof. dr. sc. Sanja Sikora
Biljne znanosti prof. dr. sc. Snježana Kereša
Ekološka poljoprivreda i agroturizam prof. dr. sc. Ivica Kisić
Fitomedicina prof. dr. sc. Renata Bažok
Genetika i oplemenjivanje životinja prof. dr. sc. Miroslav Kapš
Hortikultura  
- Povrćarstvo izv. prof. dr. sc. Nina Toth
- Ukrasno bilje izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
- Vinogradarstvo i vinarstvo prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić
- Voćarstvo izv. prof. dr. sc. Boris Duralija
Hranidba životinja i hrana prof. dr. sc. Darko Grbeša
Krajobrazna arhitektura doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Poljoprivredna tehnika  
- Mehanizacija prof. dr. sc. Dubravko Filipović
- Melioracije prof. dr. sc. Ivan Šimunić
Proizvodnja i prerada mesa izv. prof. dr. sc. Zoran Luković
Proizvodnja i prerada mlijeka prof. dr. sc. Dubravka Samaržija
Ribarstvo i lovstvo prof. dr. sc. Tomislav Treer
Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje resursima (Inter-EnAgro) prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek

Dokumenti

  • Modeli praćenja rada i ocjenjivanja studenata | Katalog predmeta diplomskog studija ak.god. 2015./2016. | preuzimanje
  • Izvješće o provedenom istraživanju radnog opterećenja studenata | preuzimanje