Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Diplomski studiji

Cilj studijskih programa je primjenom najviših akademskih standarda omogućiti studentima vrhunsku izobrazbu te stjecanje najnovijih znanstvenih i stručnih znanja i vještina iz područja agronomije i srodnih znanosti. 

Diplomski sveučilišni studiji
(4 semestra - 120 ECTS bodova)

Voditelj studij

Agrobiznis i ruralni razvitak doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić
Agroekologija  
- Agroekologija izv. prof.dr.sc. Mario Sraka
- Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi prof.dr.sc. Sanja Sikora
Biljne znanosti prof.dr.sc. Snježana Kereša
Ekološka poljoprivreda i agroturizam prof.dr.sc. Ivica Kisić
Fitomedicina prof.dr.sc. Renata Bažok
Genetika i oplemenjivanje životinja doc.dr.sc. Maja Ferenčaković
Hortikultura  
- Povrćarstvo prof.dr.sc. Nina Toth
- Ukrasno bilje izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec
- Vinogradarstvo i vinarstvo prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić
- Voćarstvo doc.dr.sc. Goran Fruk
Hranidba životinja i hrana prof.dr.sc. Darko Grbeša
Krajobrazna arhitektura doc.dr.sc. Iva Rechner Dika
Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi prof. dr. sc. Neven Voća
Poljoprivredna tehnika  
- Mehanizacija prof.dr.sc. Dubravko Filipović
- Melioracije prof.dr.sc. Ivan Šimunić
Proizvodnja i prerada mesa prof.dr.sc. Zoran Luković
Proizvodnja i prerada mlijeka prof.dr.sc. Dubravka Samaržija
Ribarstvo i lovstvo izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović
Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje resursima (Inter-EnAgro) prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek

Dokumenti

  • Modeli praćenja rada i ocjenjivanja studenata | Katalog predmeta diplomskog studija ak.god. 2015./2016. | preuzimanje
  • Izvješće o provedenom istraživanju radnog opterećenja studenata | preuzimanje