Prijave Potrebni dokumenti Pripreme Razredbeni postupak Razredbeni ispit Upis

Diplomski studij: Upisi u I. godinu studija

Akademska godina 2016./2017.

Natječajem (www.unizg.hr) se utvrđuju opći i posebni uvjeti za upis te broj upisnih mjesta za pojedini studij.

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekle najmanje 180 ECTS bodova.

Prosjek ocjena stručnog studija mora biti najmanje 3,50.

Drugi upisni krug - slobodna mjesta

Studij   Strani
Agrobiznis i ruralni razvitak -  
Agroekologija - usmjerenje Agroekologija 7 1
Agroekologija - usmjerenje Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi 2 1
Biljne znanosti 6 2
Ekološka poljoprivreda i agroturizam - 1
Fitomedicina - 1
Genetika i oplemenjivanje životinja 5 1
Hortikultura - usmjerenje Povrćarstvo  -  
Hortikultura - usmjerenje Ukrasno bilje 5  
Hortikultura - usmjerenje Vinogradarstvo i vinarstvo -  
Hortikultura - usmjerenje Voćarstvo -  
Hranidba i hrana životinja 2 1
Krajobrazna arhitektura 8  
Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Mehanizacija 5  
Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Melioracije 3 1
Proizvodnja i prerada mesa 12 1
Proizvodnja i prerada mlijeka 11 1
Ribarstvo i lovstvo 0 2
Environment, agriculture and resource management (INTER-EnAgro) 12 5