Prijave Potrebni dokumenti Pripreme Razredbeni postupak Liste uspješnosti Razredbeni ispit Upis

Diplomski studij :: Upisi u I. godinu studija

Akademska godina 2017./2018.

Natječajem (www.unizg.hr) se utvrđuju opći i posebni uvjeti za upis te broj upisnih mjesta za pojedini studij.

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekle najmanje 180 ECTS bodova.

Prosjek ocjena stručnog studija mora biti najmanje 3,50.

Drugi upisni krug slobodna mjesta

Studij  
Agrobiznis i ruralni razvitak 8
Agroekologija - usmjerenje Agroekologija 5
Agroekologija - usmjerenje Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi -
Biljne znanosti 10
Ekološka poljoprivreda i agroturizam -
Fitomedicina -
Genetika i oplemenjivanje životinja 3
Hortikultura - usmjerenje Povrćarstvo  12
Hortikultura - usmjerenje Ukrasno bilje -
Hortikultura - usmjerenje Vinogradarstvo i vinarstvo -
Hortikultura - usmjerenje Voćarstvo 3
Hranidba i hrana životinja -
Krajobrazna arhitektura 3
Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Mehanizacija 7
Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Melioracije 1
Proizvodnja i prerada mesa -
Proizvodnja i prerada mlijeka 1
Ribarstvo i lovstvo 4
Environment, agriculture and resource management (INTER-EnAgro) 10