Prijave Potrebni dokumenti Pripreme Razredbeni postupak Liste uspješnosti Razredbeni ispit Upis

Diplomski studij :: Upisi u I. godinu studija

Akademska godina 2018./2019.

Natječajem (www.unizg.hr) se utvrđuju opći i posebni uvjeti za upis te broj upisnih mjesta za pojedini studij.

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekle najmanje 180 ECTS bodova.

Prosjek ocjena stručnog studija mora biti najmanje 3,50.

Upisne kvote :: Slobodna mjesta - 2. krug

Studij

 

Agrobiznis i ruralni razvitak 6
Agroekologija - usmjerenje Agroekologija 2
Agroekologija - usmjerenje Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi 6
Biljne znanosti 12
Ekološka poljoprivreda i agroturizam 0
Fitomedicina 0
Genetika i oplemenjivanje životinja 4
Hortikultura - usmjerenje Povrćarstvo  10
Hortikultura - usmjerenje Ukrasno bilje 0
Hortikultura - usmjerenje Vinogradarstvo i vinarstvo 0
Hortikultura - usmjerenje Voćarstvo 3
Hranidba i hrana životinja 5
Krajobrazna arhitektura 14
Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Mehanizacija 0
Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Melioracije 6
Proizvodnja i prerada mesa 2
Proizvodnja i prerada mlijeka 0
Ribarstvo i lovstvo 4
Environment, agriculture and resource management (INTER-EnAgro) 10