Prijave Potrebni dokumenti Pripreme Razredbeni postupak Liste uspješnosti Razredbeni ispit Upis

Diplomski studij :: Upisi u I. godinu studija

Akademska godina 2019./2020.

Natječajem (www.unizg.hr) se utvrđuju opći i posebni uvjeti za upis te broj upisnih mjesta za pojedini studij.

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekle najmanje 180 ECTS bodova.

Prosjek ocjena stručnog studija mora biti najmanje 3,50.

Slobodna mjesta

Studij

 Upisna kvota

Strani studenti

Agrobiznis i ruralni razvitak 7 0
Agroekologija - usmjerenje Agroekologija 11 1
Agroekologija - usmjerenje Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi - 1
Biljne znanosti 13 2
Ekološka poljoprivreda i agroturizam 7 1
Fitomedicina - -
Genetika i oplemenjivanje životinja 2 1
Hortikultura - usmjerenje Povrćarstvo  6 0
Hortikultura - usmjerenje Ukrasno bilje 3 0
Hortikultura - usmjerenje Vinogradarstvo i vinarstvo - -
Hortikultura - usmjerenje Voćarstvo - -
Hranidba i hrana životinja 2 1
Krajobrazna arhitektura 10 0
Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi - -
Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Mehanizacija - 1
Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Melioracije 2 1
Proizvodnja i prerada mesa 1 1
Proizvodnja i prerada mlijeka - 1
Ribarstvo i lovstvo - -
Environment, agriculture and resource management (INTER-EnAgro) 7 7