Diplomski studij / Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prijave Potrebni dokumenti Pripreme Razredbeni postupak Razredbeni ispit Upis

Diplomski studij :: Upisi u I. godinu studija

Akademska godina 2018./2019.

Natječajem (www.unizg.hr) se utvrđuju opći i posebni uvjeti za upis te broj upisnih mjesta za pojedini studij.

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekle najmanje 180 ECTS bodova.

Prosjek ocjena stručnog studija mora biti najmanje 3,50.

Upisne kvote

Studij   Strani studenti
Agrobiznis i ruralni razvitak 35 -
Agroekologija - usmjerenje Agroekologija 30 1
Agroekologija - usmjerenje Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi 20 1
Biljne znanosti 30 2
Ekološka poljoprivreda i agroturizam 30 1
Fitomedicina 30 1
Genetika i oplemenjivanje životinja 15 1
Hortikultura - usmjerenje Povrćarstvo  20 -
Hortikultura - usmjerenje Ukrasno bilje 20 -
Hortikultura - usmjerenje Vinogradarstvo i vinarstvo 20 -
Hortikultura - usmjerenje Voćarstvo 20 -
Hranidba i hrana životinja 10 1
Krajobrazna arhitektura 25 -
Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Mehanizacija 14 1
Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Melioracije 11 1
Proizvodnja i prerada mesa 15 1
Proizvodnja i prerada mlijeka 15 1
Ribarstvo i lovstvo 15 2
Environment, agriculture and resource management (INTER-EnAgro) 15 5