Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Dokumenti

Pravilnici

Pravilnik o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu (unizg)
Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (unizg)
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti (unizg)
Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima (AFZ)
Izmjene i dopune pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima (AFZ)
Pravilnik o radu vijeća preddiplomskih i diplomskih studija
Pravilnik o demonstratorima
Pravilnik o stručnoj praksi studenata
Pravilnik o terenskoj nastavi
Pravilnik o ocjenjivanju studenata
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade - pročisćeni tekst veljača 2016 (unizg)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade 9.2.2016 (unizg)
Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu

Procedure i odluke

Žalba na ispit: procedura i obrazac
Procedura stavljanja u mirovanje studentskih obaveza iz zdravstvenih razloga
Odluka o oslobođanju od plaćanja troškova participacije studentima slabijeg imovinskog statusa u troškovima studija  

Molbe

Obrazac molbe Mole se studenti da molbu podnose popunjavanjem obrasca i predaju isključivo putem Pisarnice (VI paviljon, prizemlje)
Obrazac za odobrenje upisa izbornih predmeta

Stručna praksa

Uputnica za obavljanje stručne prakse (doc)
Procjena rada studenta za vrijeme stručne prakse (doc)
Ocjena stručne prakse (doc)
Izvješće o stručnoj praksi (doc)
Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi (doc)
Popis tvrki i institucija s kojima je agronomski fakultet potpisao ugovor o obavljanju stručne prakse studenata 

Završni rad

Uputa za izradu završnog rada (pdf)
Predložak završnog rada (docx)
Prezentacija završnog rada (pptx)
Zapisnik o završnom radu (doc)