Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Etika

Etičko povjerenstvo Agronomskog fakulteta osniva se radi razvoja i primjene etičkih standarda prema odredbama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo je samostalno i neovisno tijelo koje u svojem radu surađuje s tijelima državne uprave, drugim etičkim povjerenstvima, ustanovama i pravnim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članovi Etičkog povjerenstva (prema Odluci FV, 2. 10. 2016.) za mandatno razdoblje u akademskoj godini 2015./2016.:

izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica, predsjednica Povjerenstva; izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec; doc. dr. sc. Miroslav Poje; prof. dr. sc. Neven Voća; prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek; Lucija Skočibušić, studentica; Petra Pejić, studentica

Zamjenski članovi za mandatno razdoblje u akademskoj godini 2015./2016.:

doc. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj, zamjenik predsjednice Povjerenstva; doc. dr. sc. Ivana Šestak; doc. dr. sc. Petra Pereković; doc. dr. sc. Ivan Vnučec; izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić; Magdalena Brešić, zamjenica predstavnice studenata; Valentina Deisinger, zamjenica predstavnice studenata

Članovi i zamjenici članova Stegovnog povjerenstva za mandatno razdoblje u akademskoj godini 2016./2017., 2017./2018.:

prof. dr. sc. Ivo Grgić, član; doc. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj, zamjenik; doc. dr. sc. Aleksandra Perčin, članica; doc. dr. sc. Biserka Kolarec, zamjenica; Lucija Denona, članica - predstavnica studenata; Patricia Baždarić, zamjenica predstavnice studenata

Pravila ponašanja studenata

Iz Pravila etike Fakulteta posebno ističemo:

  • čl. 21 ponašanje studenata ("Studenti su dužni s poštovanjem se odnositi prema zaposlenicima Fakulteta. Studentima nije dopušteno vrijeđati, ponižavati te riječima ili fizički prijetiti zaposlenicima Fakulteta ili studentima ni pod kojim okolnostima").
  • čl. 22 "Na nastavu i ispite studenti su dužni dolaziti u zakazano vrijeme. Tijekom ispita studentima nije dopušten bilo koji propisani oblik izbjegavanja propisanog načina ponašanja."
  • čl. 23. "Studentima nije dopušteno udžbenike stavljati na mrežne stranice bez dopuštenja autora."

Ostali dokumenti

Obrazci za prijavu

Aktivnosti promicanja etike na fakultetu

Izvješće o radu Etičkog povjerenstva

Fotogalerija

Radionica o etici u utorak 29.05. 2018.
Radionica o etici u utorak 29.05. 2018.
Radionica o etici u utorak 29.05. 2018.
Radionica o etici u utorak 29.05. 2018.
Radionica o etici u utorak 29.05. 2018.
Radionica o etici u utorak 29.05. 2018.
Radionica o etici u utorak 29.05. 2018.
Radionica o etici u utorak 29.05. 2018.
Radionica o etici u utorak 29.05. 2018.