Fakultetsko vijeće / Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Početna Prijava za prisustvovanje sjednicama Arhiva

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta koje se sastoji od izabranih predstavnika zaposlenika u znanstveno-nastavnom, suradničkom i nastavnom zvanju te predstavnika studenata.

Fakultetsko vijeće na temelju Statuta Agronomskog fakulteta donosi odluke, zaključke, prijedloge i mišljenja.

Poslovnik o radu fakultetskog vijeća (pdf)

Raspored sjednica Fakultetskog vijeća za akademsku godinu 2017./2018.

Fakultetsko vijeće
(utorak 9 sati)

Senat
(utorak)

Vijeće biotehničkog područja
(srijeda 13 sati)

3.10.2017. 10.10.2017. 4.10.2017.
7.11.2017. 14.11.2017. 8.11.2017. 
5.12.2017.
12.12.2017.
12.12.2017. 6.12.2017.
23.1.2018. 9.1.2018. 10.1.2018.
13.2.2018. 13.2.2018. 7.2.2018. 
6.3.2018. 13.3.2018. 7.3.2018.
17.4.2018. 10.4.2018. 4.4.2018.
15.5.2018. 8.5.2018. 2.5.2018.
5.6.2018. 12.6.2018. 6.6.2018. 
10.7.2018. 10.7.2018. 4.7.2018.
11.9.2018. 11.9.2018. 5.9.2018.
28.9.2018. :: 11 sati
Svečana sjednica
   

Popis članova Fakultetakog vijeća za akademsku godinu 2017./2018.

REDOVITI PROFESORI

 1. prof.dr.sc. Antunac Neven
 2. prof.dr.sc. Barić Božena
 3. prof.dr.sc. Barić Marijana
 4. prof.dr.sc. Bažok Renata
 5. prof.dr.sc. Benčić Đani
 6. prof.dr.sc. Bolarić Snježana
 7. prof.dr.sc. Britvec Mihaela
 8. prof.dr.sc. Bubalo Dragan
 9. prof.dr.sc. Butorac Jasminka
 10. prof.dr.sc. Cerjak Marija
 11. prof.dr.sc. Čoga Lepomir
 12. prof.dr.sc. Dobričević Nadica
 13. prof.dr.sc. Džidić Alen
 14. prof.dr.sc. Filipović Dubravko
 15. prof.dr.sc. Franić Ramona
 16. prof.dr.sc. Gotlin Čuljak Tanja
 17. prof.dr.sc. Grbeša Darko
 18. prof.dr.sc. Grgić Ivo
 19. prof.dr.sc. Grgić Zoran
 20. prof.dr.sc. Gunjača Jerko
 21. prof.dr.sc. Jeromel Ana
 22. prof.dr.sc. Jemrić Tomislav
 23. prof.dr.sc. Han Dovedan Ines
 24. prof.dr.sc. Herak Ćustić Mirjana
 25. prof.dr.sc. Husnjak Stjepan
 26. prof.dr.sc. Ivanković Ante
 27. prof.dr.sc. Janječić Zlatko
 28. prof.dr.sc. Kalit Samir
 29. prof.dr.sc. Kapš Miroslav
 30. prof.dr.sc. Karoglan Kontić Jasminka
 31. prof.dr.sc. Kereša Snježana
 32. prof.dr.sc. Kisić Ivica
 33. prof.dr.sc. Kovačić Damir
 34. prof.dr.sc. Krička Tajana
 35. prof.dr.sc. Leto Josip
 36. prof.dr.sc. Maćešić Dubravko
 37. prof.dr.sc. Maletić Edi
 38. prof.dr.sc. Mesić Milan
 39. prof.dr.sc. Miličević Tihomir
 40. prof.dr.sc. Mioč Boro
 41. prof.dr.sc. Pecina Marija
 42. prof.dr.sc. Poljak Milan
 43. prof.dr.sc. Pospišil Ana
 44. prof.dr.sc. Pospišil Milan
 45. prof.dr.sc. Pliestić Stjepan
 46. prof.dr.sc. Romić Davor
 47. prof.dr.sc. Romić Marija
 48. prof.dr.sc. Samaržija Dubravka
 49. prof.dr.sc. Sikora Sanja
 50. prof.dr.sc. Svečnjak Zlatko
 51. prof.dr.sc. Šarčević Hrvoje
 52. prof.dr.sc. Šatović Zlatko
 53. prof.dr.sc. Šimunić Ivan
 54. prof.dr.sc. Treer Tomislav
 55. prof.dr.sc. Žutinić Đurđica

IZVANREDNI PROFESORI

 1. izv.prof.dr.sc. Barić Klara
 2. izv.prof.dr.sc. Bogdanović Sandro
 3. izv.prof.dr.sc. Caput-Jogunica Romana
 4. izv.prof.dr.sc. Duralija Boris
 5. izv.prof.dr.sc. Grubišić Dinka
 6. izv.prof.dr.sc. Jukić Željko
 7. izv.prof.dr.sc. Karlović Ksenija
 8. izv.prof.dr.sc. Karoglan Marko
 9. izv.prof.dr.sc. Karolyi Danijel
 10. izv.prof.dr.sc. Konjačić Miljenko
 11. izv.prof.dr.sc. Kostelić Antun
 12. izv.prof.dr.sc. Luković Zoran
 13. izv.prof.dr.sc. Njavro Mario
 14. izv.prof.dr.sc. Ondrašek Gabrijel
 15. izv.prof.dr.sc. Piria Marina
 16. izv.prof.dr.sc. Salajpal Krešimir
 17. izv.prof.dr.sc. Sito Stjepan
 18. izv.prof.dr.sc. Skendrović Babojelić Martina
 19. izv.prof.dr.sc. Sraka Mario
 20. izv.prof.dr.sc. Toth Nina
 21. izv.prof.dr.sc. Vinceković Marko
 22. izv.prof.dr.sc. Voća Neven
 23. izv.prof.dr.sc. Voća Sandra
 24. izv.prof.dr.sc. Zgorelec Željka
 25. izv.prof.dr.sc. Židovec Vesna
 26. izv.prof.dr.sc. Žutić Ivanka

DOCENTI

 1. doc.dr.sc. Andabaka Željko
 2. doc.dr.sc. Benko Božidar
 3. doc.dr.sc. Blašković Lucija
 4. doc.dr.sc. Carović- Stanko Klaudija
 5. doc.dr.sc. Čačija Maja
 6. doc.dr.sc. Dujmović Purgar Dubravka
 7. doc.dr.sc. Fabek Sanja
 8. doc.dr.sc. Jagatić Korenika Ana Marija
 9. doc.dr.sc. Juračak Josip
 10. doc.dr.sc. Kos Ivica
 11. doc.dr.sc. Lemić Darija
 12. doc.dr.sc. Ljubičić Ivica
 13. docc.dr.sc. Preiner Darko
 14. doc.dr.sc. Prpić Zvonimir
 15. doc.dr.sc. Svečnjak Lidija
 16. doc.dr.sc. Šprem Nikica
 17. doc.dr.sc. Šakić Bobić Branka
 18. doc.dr.sc. Vnučec Ivan
 19. doc.dr.sc. Vončina Darko
 20. doc.dr.sc. Vokurka Aleš

PREDSTAVNICI STUDENATA

 1. Brešić, Magdalena, zamjenica Martina Jakovčević
 2. Čosić, Katarina, zamjenica  Gabriela Batista
 3. Grubor, Mateja, zamjenik Josip Lakić
 4. Jančiković, Sven, zamjenik David Čondić
 5. Jurčić, Bruno, zamjenik Nikola Šember
 6. Krpan, Patricia, zamjenica Kristina Košćak
 7. Lujić, Samantha, zamjenik Davor Sočec
 8. Štilinović, Ana Klaudija, zamjenica Natalija Hubak
 9. Pavlović, Ana, zamjenica Marija Zrilić
 10. Brezinščak, Luka, zamjenica Sara Babić
 11. Rukavina, Josip, zamjenica Sara Babić
 12. Rukavina, Matej, zamjenik Neven Marinković
 13. Šimunec, Dino, zamjenik Dominik Anđelini
 14. Tabaković, Elvira, zamjenica Anđela Šarac
 15. Travnikar, Narcisa, zamjenik Marijo Rendić
 16. Turk, Branimir, zamjenik Ivan Počepan
 17. Virić Gašparić, Helena, zamjenik Filip Varga
 18. Vukić, Manuela, zamjenica Andrijana Galić