Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Gospodarski savjet Agronomskog fakulteta

Gospodarski savjet Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta osnovan je 7.svibnja 2014., za prvu predsjednicu Gospodarskog savjeta izabrana je prof.dr.sc. Tajana Krička.  

Članice Gospodarskog savjeta 2017./2018.

 • prof.dr.sc. Zoran Grgić, dekan, predsjednik Gospodarskog savjeta
 • prof.dr.sc. Renata Bažok, prodekanica za međunarodnu suradnju
 • prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, prodekanica za nastavu
 • prof.dr.sc. Ramona Franić, prodekanica za poslovodstvo
 • prof.dr.sc. Boro Mioč, prodekan za znanost
 • Alin Žingerlin, dipl.iur., tajnica Gospodarskog savjeta
 • Agrokor d.d.
 • Agroproteinka d.d. - Zlatko Heruc, dr.med.vet.
 • Cromaris d.d.- mr.sc. Mario Lovrinov
 • Chromos Agro d.d. - prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, potpredsjednica Gospodarskog savjeta
 • Dukat d.d. - mr.sc. Antun Milić
 • Euroinspek Croatiakontrola - Ivo Delonga, dipl.ing.
 • Hrvatske vode - dr.sc. Danko Holjević
 • Jan spider d.o.o. - Josip Ivanec, dipl.ing.agr.
 • Kutjevo d.d. – Enver Moralić, dipl. ing.
 • Osatina grupa d.d. - Mirko Ervačić, dipl.ing.
 • Podravka d.d. - dr.sc. Jasmina Ranilović
 • Sladorana Županja d.o.o. - mr.sc. Ivo Rešić
 • Slavonija slad d.o.o. - mr.sc. Vlado Bičanić

Članice Savjeta suglasne su da će zbog zajedničkog interesa pružati međusobnu stručnu podršku u poslovima:

 • prijave na natječaje za potporu i provedbu stručnih i znanstvenih projekata članica Savjeta u području poljoprivrede, proizvodnje hrane, okoliša i ruralnog razvoja, na natječajima u Republici Hrvatskoj i EU,
 • primjenu inovativnih tehnologija u području poljoprivrede, proizvodnje hrane, okoliša i ruralnog  razvoja,
 • cjeloživotno obrazovanje u području poljoprivrede, zajedničko korištenje raspoloživih resursa u gore navedenim aktivnostima,
 • korištenje referenci, iskustava i poslovnih veza u edukaciji u području poljoprivrede, proizvodnje hrane i okoliša,
 • sufinanciranja projekata

U slučajevima od zajedničkog interesa posebice će  surađivati u sljedećim poslovima:

 • savjetodavne usluge za poboljšanje nastave na preddiplomskim, diplomskim, poslijediplomskim specijalističkim i doktorskom studiju
 • u organiziranju cjeloživotnog obrazovanja odraslih na području Republike Hrvatske u provedbi studentske stručne prakse, potpora i drugih aktivnosti u području unaprjeđenja položaja studenata i njihovog studiranja na Agronomskom fakultetu.

Predstavnici Gospodarskog savjeta u Fakultetskim tijelima

 • Odbor za nastavu i izbor nastavnika  – mr. sc. Mario Lovrinov, Cromaris d.d.
 • Odbor za upravljanje kvalitetom – mr. sc. Marija Ševar, Savjetodavna služba

Plan rada Gospodarskog savjeta za 2017. godinu.

 • Projekt daljinske i precizne poljoprivrede koji se razvija iz potrebe za smanjenjem kemijskih preparata koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji
 • Paletno gnojivo iz klaoničkog otpada, suradnja s tvrtkom Agroproteinka d.d. 
 • Sudjelovanje u programima međudržavne suradnje s ciljem jačanja, prijenosa i širenja dobre prakse - inovativni pristupi