Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Gospodarski savjet Agronomskog fakulteta

Nakon uspješno obavljene međunarodne akreditacije 2013.godine, na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu je sukladno Akcijskom planu unaprjeđenja kvalitete za 2014./2015. osnovan Gospodarski savjet, a u svrhu boljeg i kvalitetnijeg pozicioniranja Fakulteta u međunarodnoj znanstveno-nastavnoj zajednici, kao i u gospodarstvu.

Zadatak Savjeta je davanje smjernica radu Agronomskog fakulteta, prije svega u znanstvenom dijelu, a za potrebe primjene istraživanja u praksi, kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europi. U segmentu nastave, Savjet će predlagati i informirati o potrebama privrede za različitim profilom kadra te o potrebama za cjeloživotnim obrazovanjem. Nadalje, ovakva plodonosna suradnja doprinijet će bržoj implementaciji znanja u praksu i bržem razvoju poljoprivrede i prehrambene industrije, a što će rezultirati većom prepoznatljivošću svih dionika.

U Gospodarski savjet je sa zadovoljstvom pozvano sedam vodećih tvrtki:

Konstituirajuća sjednica Gospodarskog savjeta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta održana je 7.svibnja 2014. s kojim datumom je i Savjet započeo s radom.

Istoga dana Savjet je donio Odluku o imenovanju Gospodarskog savjeta, Poslovnik o radu te izabrao predsjednika i potpredsjednika Gospodarskog savjeta. Jednoglasno, za predsjednicu je izabrana dekanica Agronomskog fakulteta prof.dr.sc. Tajana Krička, a za potpredsjednicu prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić, Chromos-Agro d.d.