Info

Info

Zavod za povrćarstvo

Zavod za povrćarstvo

Izrada elaborata, projekata i studija o unaprjeđenju proizvodnje povrća za preradu i za tržište u svježem stanju na otvorenom i u zaštićenim prostorima, za gospodarstvo, upravu i druge subjekte. više

Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju

Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju

Zavod je izravni sljednik Zoologičkog kabineta, sastavnog dijela Kraljevske šumarske akademije, osnovane 20. listopada 1898., kada je predavač predmeta Ribogojstvo bio Oton Frangeš. On je autor Zakona o ribarstvu u sladkim vodama u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, koji je sabor donio 1906. g. više

Zavod za sjemenarstvo

Zavod za sjemenarstvo

Zavod za sjemenarstvo osnovan je 1998. godine. Kultivari mahunarki i kultivari strnih žitarica više

Zavod za specijalno stočarstvo

Zavod za specijalno stočarstvo

Temeljna djelatnost Zavoda je nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad u području znanstvene grane stočarstvo. U Zavodu se, uz osnovnu djelatnost, edukacije studenata prediplomskih, diplomskih, specijalističkih i poslijediplomskog doktorskog studija, odvija i bogata znanstvena i stručna aktivnost iz područja uzgoja domaćih životinja, zaštite i očuvanja izvornih pasmina, tehnologije proizvodnje mesa, mlijeka, vune, gljivarstva, te proizvodnje polutrajnih i trajnih mesnih proizvoda. više

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja

Zavod je osnovan naredbom pokrajinskog Povjereništva za Hrvatsku i Slavoniju br. 5524 od 22. veljače 1924. sa statutom Zavoda u kojem mu se određuje slijedeća djelatnost: da unapređuje i usavršava znanje studenata Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, da služi znanstvenim istraživanjima, da daje stručna mišljenja iz područja znanosti o proizvodnji poljoprivrednog bilja, da sudjeluje u istraživanjima koja se dotiču odnosne grane znanosti više

Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost

Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost

Na poticaj dr. Zdravka Arnolda, prvog predstojnika Zavoda, a na prijedlog Rektora Sveučilišta u Zagrebu, dne 8. prosinca g. 1937. Ministar prosvjete odobrava da se u Zagrebu na Gospodarsko-šumarskom fakultetu osnuje Zavod za vrtlarstvo. Zadaća Zavoda bila je unapređenje hortikulture i promicanje njezinih grana, kao što su cvjećarstvo, povrćarstvo, vrtna dendrologija i vrtna arhitektura. više

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo

Znanstveno-istraživački rad na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo usmjeren je ka problemima iz područja fiziologije, ishrane i ekologije vinove loze, valorizaciji različitih sustava proizvodnje (konvencionalna, održiva, ekološka) kao i tehnoloških zahvata u vinogradu (uzdržavanje tla, fertilizacija, uzgojni sustavi, ampelotehnički zahvati i dr.) i njihovom utjecaju na prinos i kakvoću grožđa i vina. više

Zavod za voćarstvo

Zavod za voćarstvo

Osnutkom Gospodarsko-šumarskog fakulteta 1919. godine utemeljena je Katedra za voćarstvo, vinogradarstvo i pivničarstvo, a koja je bila smještena u samo 2 sobe na današnjem Trgu maršala Tita 3 (bez laboratorija i poligona). Godine 1933. osnovan je Zavod za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo koji je djelovao do 1974. godine kada je integriran u OOUR za voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo više