Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Ispitni rokovi

Akademska godina 2019./2020.

ispitni rok

datum

izvanredni 04.11.2019. - 13.12.2019.
zimski 28.01.2020. - 21.02.2020.
izvanredni ispitni rok 23.03.2020. - 08.05.2020.
tjedan bez nastave-priprema za ispitni rok 08.06.2020. - 12.06.2020.
ljetni 15.06.2020. - 10.07.2020.
jesenski 24.08.2020. - 18.09.2020.