Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Kontakt

Administrativna suradnica za poslijediplomske studije:

Dubravka Lisičak, prof.
telefon: +385 01 239 3674
e-mail: odborpdsd ( at ) agr.hr