Sustav upravljanja kvalitetom Odbor za upravljanje kvalitetom Kontakt Dokumenti Temeljni dokumenti SUK-a Zapisnici Odbora za upravljanje kvalitetom Izvješća i planovi Relevantni dokumenti Primjeri dobre prakse Vrednovanja i rezultati Studentska anketa za procjenu rada nastavnika Studentsko vrednovanje studija Unutarnja periodična prosudba SUK-a Reakreditacijski postupak

Kontakt

Stalni predstavnik uprave za kvalitetu

Kontakt: kvaliteta ( at ) agr.hr

Aleksandra Gečević, mag. (educ.) soc.

telefon: +385 01 239 3696
e-mail: agecevic ( at ) agr.hr
 

Marija Biondić Pavlić, mag. soc., mag. educ. soc./ phil.

telefon: +385 1 239 3697
e-mail: mbiondic ( at ) agr.hr

 

Ana Franić Božić, dipl. novinar

telefon: +385 1 239 3696
e-mail: afbozic ( at ) agr.hr