Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Konzalting

Unapređenje zaštite u voćarskoj proizvodnji integrirane zaštite

Uvođenje integrirane zaštite od štetnika u voćnjacima i vinogradima. Determinacija kukaca i određivanje optimalnog roka i načina zaštite od štetnika voćnjaka i vinograda.

Zavod za poljoprivrednu zoologiju
prof. dr. sc. Božena Barić

Istraživanje bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja

U suradnji s proizvođačima sredstava za zaštitu bilja istražuje se učinkovitost te popratne pojave različitih sredstava za zaštitu bilja.

Zavod za poljoprivrednu zoologiju

Unapređenje zaštite ratarskih i povrtlarskih kultura

U suradnji s proizvođačima ratarskih i povrtlarskih kultura radi se na smanjenju korištenja kemijskih sredstava i uvođenju ekološki prihvatljive zaštite bilja.

Zavod za poljoprivrednu zoologiju

Unapređenje aplikacije pesticida

U suradnji s proizvođačima aparata za aplikaciju i poljoprivrednim proizvođačima unapređuju se metode primjene sredstava za zaštitu bilja.

Zavod za poljoprivrednu zoologiju

Provjera djelotvornosti fungicida

U suradnji s kemijskom industrijom provodi se testiranje učinkovitosti novih fungicidnih tvari i pojava mogućih pratećih pojava njihove primijene.

Zavod za fitopatologiju

Determinacija uzročnika bolesti i preporuke za suzbijanje

Za potrebe prakse provodi se određivanje uzročnika bolesti i daju preporuke za suzbijanje

Zavod za fitopatologiju

Kartografska istraživanja

Mogućnost izrade digitalnih pedoloških karata i zemljišno-informacijskih sustava

Zavod za pedologiju
prof. dr. sc. Stjepan Husnjak

Provjera sukladnosti HR normama traktora koji se uvoze u Republiku Hrvatsku, kao i traktora proizvedenih u Republici Hrvatskoj

Rješenjem Hrvatskog Zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo iz listopada 2001 godine, a osnovom Pravilnika o temeljnim zahtjevima za traktore za poljoprivredu i šumarstvo, Narodne Novine broj 73/01, Zavod za mehanizaciju je postao ovlaštena pravna osoba za provjeru sukladnosti traktora HR normama. Postupak provjere sukladnosti traktora HR normama službeno je počeo 01. veljače 2002.

Zavod za mehanizaciju poljoprivrede
prof. dr. sc. Dubravko Filipović

Biometrijska analiza

Konzalting, planiranje, dizajn i analiza podataka eksperimenta, interpretacija rezultata

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku, biometriku i eksperimentiranje
prof. dr. sc. Marija Pecina