Analitički laboratorij Zavoda za melioracije Misija Soil Proficiency Test Opremljenost Ispitivanja Kontakt Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja Opremljenost Analize - ispitivanja Kontakt

Laboratoriji

 • Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode
 • Analitički laboratorij Zavoda za melioracije
 • Laboratorij za analitičku kemiju
 • Laboratorij za mikrobiologiju
 • Laboratorij za informatiku
 • Laboratorij za tlo
 • Laboratorij za analizu tla i vode
 • Laboratorij za analizu tla i biljnog materijala
 • Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja
 • Laboratorij za biljnu mikologiju
 • Laboratorij za biljnu virologiju
 • Laboratorij za biljnu bakteriologiju
 • Laboratorij za molekularnu dijagnostiku
 • Laboratorij za analizu faune tla i insektarij
 • Laboratorij za molekularnu genetiku
 • Laboratorij za biometriku
 • Laboratorij za sjemenarstvo
 • Plastenički prostori s kontroliranim uvjetima uzgoja
 • Laboratorij za analizu voluminozne krme
 • Ampelografski laboratorij
 • Laboratorij za grožđe, mošt i vino
 • Pokusni podrum za mikrovinifikaciju
 • Laboratorij za fizikalnu analizu plodova voća
 • Laboratorij za analizu kvalitete poljoprivrednih proizvoda biljnog porijekla
 • Ovlašteni laboratorij za umjeravanje vlagomjera
 • Laboratorij za genetičku identifikaciju domaćih životinja
 • Akreditirani i ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane za životinje
 • Laboratorij za ribarske analize s mrijestilištem
 • Pokusni pčelinjak
 • Pokretni laboratorij za ispitivanje poljoprivrednih strojeva i oruđa
 • Laboratorij za istraživanje biomase i energetsku iskoristivost u poljoprivredi