Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nove sorte, sojevi, pasmine

Rasplodna stoka (goveda i ovce) pasmine Charolais

Zavod u Centru za travnjaštvo na Medvednici uzgaja goveda i ovce radi istraživanja pri čemu jedan dio reprezentativnih grla stavlja na tržište

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
prof. dr. sc. Josip Leto

Unapređenje proizvodnje duhana

U suradnji sa duhanskom privredom Hrvatske radi se na oplemenjivačkom razvoju novih kultivara duhana i poboljšanju proizvodnih mjera. Osigurava se osnovno sjeme sorata duhana za potrebe proizvodnje u Hrvatskoj.

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku

Unapređenje proizvodnje ozime i proljetne pšenice

U suradnji sa proizvođačima i mlinarsko pekarskom industrijom radi se na poboljšanju kakvoće i stabilnosti novih sorti. Osigurava se proizvodnja deklariranog sjemena ozime i proljetne pšenice.

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku

Biofixin-S

Godine 1983. u Zavodu za mikrobiologiju započinje znanstveni i stručni rad na bakterizaciji legumnioznih biljaka. Uporabom krutih hranjivih podloga te iste godine proizvedeno je prvih 800 doza cjepiva za predsjetvenu bakterizaciju soje. Intenzivnim znanstvenim radom i primjenom submerznog uzgoja mikrobne biomase Bradhyrhizobium japonicum, ova je agrotehnička mjera postala redovna u modernoj proizvodnji leguminoza. Danas Zavod pomiruje sve potrebe za cjepivom za soju i ostalim leguminoznim biljkama u Republici Hrvatskoj. Predsjetvena bakterizacija svih vrsta legumnioza omogućuje puno manju primjenu mineralnih gnojiva čime se osigurava ekološki prihvatljiva proizvodnja soje koja doprinosi održivom gospodarenju tla.

Zavod za mikrobiologiju
prof. dr. sc. Sanja Sikora