AMAC - Alumni FAZ O nama Program rada Popis diplomiranih studenata

O nama

Udruga bivših studenata i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kratica AMAC ili AMCA stvorena je od lat. riječi Almae Matris Croaticae Alumni, a označuje udrugu diplomiranih studenata Hrvatske. Udruge koje djeluju pod tim imenom građanske su neprofitne udruge i okupljaju diplomante jedne visokoškolske ustanove.

Osnivanje sličnih udruga, praksa je u sveučilišnim centrima u svijetu, pa tako i u našoj zemlji zadnjih 10 godina dolazi do njihova osnivanja. Svi oni organizirani su u domaći odjeljak AMAC Domus. Ogranci AMAC-a postoje i izvan zemlje i organizirani su u inozemni odjeljak AMAC - Mundus. AMAC udruge djeluju u sjevernoj Americi, Europi, Australiji, Aziji i Africi. Njihov rad posebno se iskazao u ratnim godinama u Hrvatskoj kad su pružile neprocjenjivu pomoć u promicanju Hrvatske u svijetu, te svekoliku materijalnu pomoć.

Ciljevi Udruge

 • izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i AFZ-a,
 • očuvanje tradicije AFZ-a,
 • poticanje i unaprjeđivanje stručnih, znanstvenih aktivnosti članstva,
 • promicanje ugleda AFZ-a u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
 • skrb za razvoj i napredak AFZ-a,
 • poticanje i uspostava veza i suradnje AFZ-a i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
 • promicanje ugleda agronomske struke,
 • zaštita strukovnih interesa bivših studenata AFZ-a,
 • poticanje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim pitanjima razvoja poljoprivrede kao i njene primjene,
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti,
 • uspostava i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama (AMAC/AMCA) u Hrvatskoj i u svijetu.
 • Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja te strukovnog povezivanja na području biotehničkih znanosti.

Djelatnosti Udruge

 • samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koje se bave agronomskom djelatnošću,
 • prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi s ciljevima Udruge,
 • izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija iz područja svog djelovanja sukladno propisima,
 • organiziranje znanstvenih i stručnih skupova iz područja interesa Udruge,
 • organiziranje susreta članova Udruge radi razmjenjivanja strukovnih iskustava,
 • redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njezinih članova i o zbivanjima u struci,
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću
 • Udruge,
 • prijenos iskustvenih informacija potencijalnim studentima u vezi sa studijem na AFZ-u organiziranjem javnih tribina, seminara i predavanja,
 • uspostavljanje suradnje s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama,
 • izmjenjivanje radnih iskustava sa sličnim udrugama bivših studenata,
 • organiziranje stručnih, športskih i ostalih susreta s drugim udruženjima i obilježavanje važnih obljetnica.