Sustav upravljanja kvalitetom Odbor za upravljanje kvalitetom Kontakt Dokumenti Temeljni dokumenti SUK-a Zapisnici Odbora za upravljanje kvalitetom Izvješća i planovi Relevantni dokumenti Primjeri dobre prakse Vrednovanja i rezultati Studentska anketa za procjenu rada nastavnika Studentsko vrednovanje studija Unutarnja periodična prosudba SUK-a Reakreditacijski postupak

Odbor za upravljanje kvalitetom

prof. dr. sc. Ramona Franić ramonaf ( at ) agr.hr 239 3757
doc. dr. sc. Ivan Vnučec ivnucec ( at ) agr.hr 239 4036
prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić jkkontic ( at ) agr.hr 239 3892
prof. dr. sc. Neven Antunac antunac ( at ) agr.hr 239 3847
prof. dr. sc. Tajana Krička tkricka ( at ) agr.hr 239 3818
doc. dr. sc. Lari Hadelan lhadelan ( at ) agr.hr 239 4037
Alin Žingerlin, dipl. iur. azingerlin ( at ) agr.hr 239 3778
Lovorka Kovačić, prof. lkovacic ( at ) agr.hr 239 4094
Ivana Prosinečki, dipl. ing. iprosinecki ( at ) agr.hr 239 4043
Aleksandra Gečević, mag. (educ.) soc. ahrsak ( at ) agr.hr 239 3696
Manuela Vukić (predstavnik studenata)    
Mr.sc. Marija Ševar marija.sevar (at) mps.hr  

Odluka o imenovanju članova Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2018./2019. - 2019./2020. - 2020./2021.