Oglasi jednostavne nabave Oglasi javne nabave Prethodno savjetovanje Pozivi za nadmetanje Ostali oglasi i natječaji

Oglasi jednostavne nabave

Dokumenti

Pozivi na dostavu ponuda

 1. JN103 Dostava ponude za blok za razgradnju. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 2. JN277 Usluge monitoringa vodnog režima tla na melioracijskom kanalu za navodnjavanje Biđ-Bostuskog polja. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 3. JN052 Nabava i doprema mineralnih dušičnih gnojiva. Poziv Troškovnik  Ponudbeni_list ESPD obrazac 
 4. JN051 Nabava i doprema mineralnih kompleksnih (NPK) gnojiva. Poziv Troškovnik  Ponudbeni_list ESPD obrazac 
 5. JN158 Doprema i instalacija rotacijskog vakumskog koncentratora. Poziv Troškovnik  Ponudbeni_list ESPD obrazac 
 6. JN321 Zdravstvene usluge sistematskog pregleda uposlenika. Poziv Troškovnik  Ponudbeni_list
 7. JN197 Usluga godišnjeg održavanje i sanacije vodovodnih i odvodnih instalacija. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 8. JN293 Uslugu upravljanja međunarodnim projektima, stručnog nadzora i audita. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 9. JN164 nabava, doprema i ugradnja laboratorijskog namještaja,. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 10. JN277 usluge monitoringa vodnog režima tla na melioracijskom kanalu za navodnjavanje Biđ-Bostuskog polja. Poziv Troškovnik-specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 11. JN099A nabava, doprema i instalaciju laboratorijskog fermentora za anaerobnu digestiju. Poziv Troškovnik-specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 12. JN165 nabava, doprema i montažu namještaja za nastavne potrebe i obrazovnu namjenu. Poziv Troškovnik-specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 13. JN052 nabava i doprema mineralnih dušičnih gnojiva. Poziv Troškovnik-specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 14. JN051 nabava i doprema mineralnih kompleksnih (NPK) gnojiva. Poziv Troškovnik-specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 15. JN109 nabava i dopremu radnog stroja za radove u šumarstvu, malčer i dijelovi. Poziv Tehnička specifikacija Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 16. JN321 zdravstvene usluge sistematskog pregleda uposlenika. Poziv Troškovnik  Ponudbeni_list
 17. JN201 održavanje, popravljanje i izmjene plinskih trošila. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 18. JN199 održavanje i sanacija sistema centralnog grijanja. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 19. JN198 održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija pokušališta Agronomskog fakulteta. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 20. JN197 održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija fakulteta. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 21. JN187 Sanacijski radovi na krovištu objekta Računovodstvo. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 22. JN137 Nabava i doprema 7500 real-time PCR instrumenta. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 23. JN112 Nabava i doprema mrežnog servera većeg kapaciteta i jačine procesora. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 24. JN029 Nabava i doprema promidžbenog materijala i ostalog materijala tiskanog po narudžbi za potrebe fakulteta. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 25. JN270 usluge monitoringa vodnog režima tla na višenamjenskom kanalu Dunav - Sava. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 26. JN192 Održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija fakulteta. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 27. JN193 Održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija pokušališta. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 28. JN194 Održavanje i sanacija sistema centralnog grijanja. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 29. JN196 Održavanje, popravljanje i izmjene plinskih trošila. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 30. JN314 Zdravstvene usluge sistematskog pregleda uposlenika. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 31. JN133A Nabava, dopremu i instaliranje laboratorijskog instrumenta za odredivanje dusika Kjeldahl metodom. Poziv Specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 32. JN256, Nabava i doprema terenskog vozila rabljenog. Poziv Specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 33. JN256, usluge monitoringa vodnog režima tla na višenamjenskom kanalu Dunav - Sava. Poziv Specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 34. JN028, Nabava i doprema promidžbenog materijala i ostalog materijala tiskanog po narudžbi za potrebe fakulteta. Poziv, Specifikacija
 35. JN181, Održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija pokušališta. Poziv, Tehnička specifikacija (xlsx)
 36. JN180, Održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija fakulteta. Poziv, Tehnička specifikacija (xlsx)
 37. JN182, Održavanje i sanacija sistema centralnog grijanja. Poziv, Tehnička specifikacija (xlsx)
 38. JN184, Održavanje, popravljanje i izmjene plinskih trošila. Poziv, Tehnička specifikacija (xls)
 39. BN135 HPLC uređaj za potrebe zavoda za mljekarstvo. Rok za dostavu ponuda je 27.12.2016. do 12 sati. Natječajna dokumentacija