Pokušalište Šašinovec Pokušalište Maksimir Specijalna proizvodnja bilja Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika Ukrasno bilje, krajobrazna arhitektura i vrtna umjetnost Sjemenarstvo Voćarstvo Povrćarstvo Pokušalište Jazbina Lovište Prolom Pokušalište Šiljakovačka Dubrava Centar za travnjaštvo Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza

Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku

Zavod koristi 4,5 ha pokušališta Maksimir za istraživanja u području genetike pšenice, kukuruza, soje te sitnozrnih krmnih leguminoza i trava, kao i za provođenje oplemenjivačkih programa na ozimoj pšenici, soji i krmnom bilju. Na pokušalištu se održava kolekcija domaćih linija i populacija kukuruza, te krmnog bilja u okviru Nacionalnog programa za očuvanje i održivo korištenje biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj. Pokušalište se koristi i za izvođenje vježbi iz područja genetike, oplemenjivanja bilja i biometrike na različitim studijima. Svake godine sve veći broj studenata preddiplomskih i diplomskih studija provode stručnu praksu na pokušalištu, a rezultati poljskih pokusa se koriste i za izradu završnih i diplomskih radova te doktorskih disertacija.

Fotogalerija

Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Pokušalište Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku