Pokušalište Šašinovec Pokušalište Maksimir Specijalna proizvodnja bilja Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika Ukrasno bilje, krajobrazna arhitektura i vrtna umjetnost Sjemenarstvo Voćarstvo Povrćarstvo Pokušalište Jazbina Lovište Prolom Pokušalište Šiljakovačka Dubrava Centar za travnjaštvo Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza

Pokušališta

Kvaliteti izvođenja nastave i znanstvenih istraživanja na AFZ značajno doprinose znanstveno-nastavna pokušališta.

Svojim površinama, gospodarskim objektima, tehničkom i tehnološkom opremljenošću pokušališta AFZ-a pružaju jedinstvene preduvjete u Republici Hrvatskoj za provođenje istraživačkih projekata i edukaciju studenata.

Pokusni uzgoj brojnih poljoprivrednih kultura na pokušalištima omogućava praktično učenje i izvođenje vježbi iz kolegija koji se bave različitim segmentima agronomske struke.

Brojni studenti ovdje provode eksperimentalni dio svojih diplomskih radova, te odrađuju obvezatnu ljetnu praksu.