Pokušalište Šašinovec Pokušalište Maksimir Specijalna proizvodnja bilja Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika Ukrasno bilje, krajobrazna arhitektura i vrtna umjetnost Sjemenarstvo Voćarstvo Povrćarstvo Pokušalište Jazbina Lovište Prolom Pokušalište Šiljakovačka Dubrava Centar za travnjaštvo Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza

Pokušalište Šašinovec

Na temelju dostupnih povijesnih podataka, površine današnjeg Pokušališta Šašinovec pripadale su 1917. godine zagrebačkom Kaptolu pod nazivom Kašina južna. Godine 1919. navedene površine Kaptol prodaje Poljoprivrednom fakultetu i ostaju u vlasništvu fakulteta do 1947. godine kada te površine preuzima Seljačka radna zadruga. Raspadom seljačkih radnih zadruga površine se dodjeljuju RO „Sljeme“. Poslije toga površine su koristili Poljoprivredna stanica Sesvete te Poljoprivredni centar Hrvatske čiji je pravni slijednik od 1994. godine Hrvatski stočarski centar.

Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske i potpisom sporazuma 11. srpnja 2007. godine, Pokušalište Šašinovec je dodijeljeno Agronomskom Fakultetu.

Pokušalište Šašinovec obrađuje 76,8 ha površina. Ima 7 djelatnika. Na većini površina proizvodi se sjeme ozimih i jarih pšenica, ječmova, zobi, sjeme kukuruza, soje, stočnog graška i ostalih ratarskih kultura. Pokušalište ima doradu sjemena u kojoj se godišnje doradi i spakira 300 – 500 tona sjemena. Pored proizvodnje sjemena Pokušalište Šašinovec je jedna od lokacija na kojoj su pokusi za potrebe priznavanja novostvorenih sorata - hibrida poljoprivrednog bilja. Uz navedene postavljaju se pokusi za potrebe pojedinih zavoda fakulteta te za potrebe drugih tvrtki. Na navedenim proizvodnjama i pokusima studenti  odrađuju praksu, a rezultate koriste za pisanje radova.

Fotogalerija

Pokušalište Šašinovec
Pokušalište Šašinovec
Pokušalište Šašinovec
Pokušalište Šašinovec
Pokušalište Šašinovec
Pokušalište Šašinovec
Pokušalište Šašinovec
Pokušalište Šašinovec
Pokušalište Šašinovec
Pokušalište Šašinovec