Pokušalište Šašinovec Pokušalište Maksimir Specijalna proizvodnja bilja Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika Ukrasno bilje, krajobrazna arhitektura i vrtna umjetnost Sjemenarstvo Voćarstvo Povrćarstvo Pokušalište Jazbina Lovište Prolom Pokušalište Šiljakovačka Dubrava Centar za travnjaštvo Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza

Pokušalište Šiljakovačka Dubrava

Pokušalište „Šiljakovačka Dubrava“ nalazi se u istoimenoj šumi nedaleko Velike Gorice kraj Zagreba. Djeluje od 2001. godine kad je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Agronomskom fakultetu povjerilo na korištenje napušteni gater za divlje svinje te ga proglasilo šumom s posebnom namjenom za znanstvena istraživanja. Namjena pokušališta, koje se prostire na ukupno 146,60 ha ograđene šume hrasta lužnjaka i običnog graba, prvenstveno su znanstvena istraživanja autohtone turopoljske pasmine svinja u njezinom prirodnom staništu. U istraživačkom fokusu tako su područja i teme vezane uz očuvanje tradicijske tehnologije uzgoja svinja u otvorenom ekosustavu biocenoze šume i močvarnih livada, lokalno dostupne izvore krmiva (paša, žirenje…), okolišne utjecaje sustava uzgoja (interakcija svinja - šuma) i dobrobit životinja. Partner u vođenju pokušališta je „Plemenita opčina turopoljska“, koja vodi brigu oko čuvanja, dohrane, evidencije, cijepljenja i liječenja svinja te održavanja ograde i objekata za svinje u gateru. Uz rad pokušališta do sada je bila vezana provedba više MZOS i VIP projekata čiji su rezultati dostupni u znanstveno-stručnoj publicistici. Trenutno se na pokušališu provode nova multidisciplinarna istraživanja na turopoljskoj svinji u sklopu međunarodnog projekta TREASURE financiranog od strane Europske unije u sklopu istraživačko-inovacijskog programa Obzor 2020.

Fotogalerija

Pokušalište Šiljakovačka Dubrava
Pokušalište Šiljakovačka Dubrava
Pokušalište Šiljakovačka Dubrava
Pokušalište Šiljakovačka Dubrava
Pokušalište Šiljakovačka Dubrava
Pokušalište Šiljakovačka Dubrava
Pokušalište Šiljakovačka Dubrava
Pokušalište Šiljakovačka Dubrava
Pokušalište Šiljakovačka Dubrava
Pokušalište Šiljakovačka Dubrava