Pokušalište Šašinovec Pokušalište Maksimir Specijalna proizvodnja bilja Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika Ukrasno bilje, krajobrazna arhitektura i vrtna umjetnost Sjemenarstvo Voćarstvo Povrćarstvo Pokušalište Jazbina Lovište Prolom Pokušalište Šiljakovačka Dubrava Centar za travnjaštvo Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza

Pokušalište Jazbina

Vinogradarsko vinarsko pokušalište Jazbina
Jazbina 142, 10000 Zagreb, Hrvatska
t +385 01 234 2011
e jazbina@agr.hr

U sastavu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu već više od sedamdeset godina djeluje pokušalište "Jazbina". Već pri osnivanju Gospodarsko- šumarskog fakulteta, kako se tada zvao današnji Agronomski fakultet, njegovi su utemeljitelji bili svjesni potrebe opremanja prikladnog gospodarstva za eksperimentalni rad i zornu nastavu koja je nužna u obrazovanju svakog agronoma. S tom svrhom nabavljeno je gospodarstvo u Maksimiru na lokaciji na kojoj se i danas nalazi sklop fakultetskih zgrada kao i pokusna polja za istraživanje ratarskih, povrtlarskih i krmnih kultura. No, razvojem voćarstva i vinogradarstva bilo je potrebno da se fakultet razvije i u tim područjima znanstveno-istraživačkog rada, te da slušači poljoprivrednog odsjeka budu dobro uvedeni i u sve praktične radove na tom području. Kako, s obzirom na njegov smještaj, na fakultetskom dobru Maksimir nije bilo prikladnih površina, 1939. godine nabavljen je posjed zvan Jazbina udaljen oko 3,5 km od fakultetskih zgrada. Posjed je smješten na blagim padinama Medvednice okrenutim jugu i jugozapadu s najvišom točkom na 302 m nadmorske visine, po svemu prikladan za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju. Od nabave "Jazbine" pa sve do 1960. ona je izgrađivana u prvom redu kao nastavni i eksperimentalni objekt. Za tu namjenu podignuti su voćnjaci s različitim vrstama voća, te vinogradi različitih sorata i uzgojnih oblika. Zbog nedostatka financijskih sredstava nije kasnije bilo značajnijih ulaganja u Jazbinu pa su nasadi postupno starjeli i propadali. Godine 1995. pristupa se stoga sustavnoj revitalizaciji objekta, sade se novi vinogradi i obnavljaju gospodarske zgrade, te vinogradarsko-vinarsko pokušalište poprima današnju oblik.

"Jazbina" je i danas prije svega znanstveno-nastavni poligon i njezina je osnovna zadaća edukacija studenata, budućih stručnjaka, i istraživanja iz područja vinogradarstva i vinarstva. Pokušalište pruža jedinstvenu mogućnost stjecanja praktičnih znanja, te se za studente Agronomskog fakulteta ovdje organiziraju vježbe kao i obavezna stručna praksa. Praktična nastava u vinogradu i podrumu uz stjecanje novih vještina dobrodošla je prilika i za izlazak iz fakultetskih dvorana u prirodu i neformalno druženje.Ne čudi stoga što je generacijama studenata koje su završile Agronomski fakultet boravak u Jazbini ostao u lijepoj uspomeni. Na pokušalištu se studenti mogu upoznati i s velikim brojem različitih genotipova loze. Tako su u dijelu vinograda posađene tipične i gospodarski važne sorte za ovo uzgojno područje, neke stolne sorte, međuvrsni križanci, te manji matični nasad različitih loznih podloga. Uz to, ovdje je smještena i "Nacionalna kolekcija autohtonih sorata vinove loze”, koja danas broji 120 genotipova, a podignuta je s ciljem očuvanja svih preostalih hrvatskih sorata vinove loze, osobito onih najugroženijih pa su na taj način spašene od izumiranja.Na pokušalištu se nalaze gospodarske zgrade u kojima je opremljen vinski podrum sa prostorom i opremom za primarnu preradu grožđa, doradu i punjenje vina. Podrum je opremljen inox tankovima sa rashladnim sustavom te hrastovim bačvama za dozrijevanje vina. Za potrebe znanstveno istraživačkog rada na objektu se nalazi i manji eksperimentalni podrum sa suvremenom sustavom za mikro i mini vinifikaciju, koji omogućava kontrolirane i ujednačene uvjete za pokusna vina te je stoga prikladan za enološku evaluaciju sorata i klonova, kao i provođenje različitih tehnoloških pokusa.Iako je pokušalište u nadležnosti Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, čiji nastavnici i suradnici ovdje provode najveći broj istraživanja, pokušalište je otvoreno i svim ostalim zaposlenicima Fakulteta, pa se ovdje uspješno provode i interdisciplinarna istraživanja u suradnji sa stručnjacima iz područja zaštite bilje, genetikei oplemenjivanja, mikrobiologije kao i različitih drugih područja vezenih uz lozu i vino.

U dvorištu pokušališta nalazi se zgrada s učionicom u kojoj se održava nastava, različite edukativne radionice i prigodna kušanja vina za goste Fakulteta i Sveučilišta, a kako je "Jazbina" dio "Vinske ceste grada Zagreba", uz prethodnu najavu ovdje mogu kušati vina i drugi zainteresirani.

Fotogalerija

Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina
Pokušalište Jazbina