Pokušalište Šašinovec Pokušalište Maksimir Specijalna proizvodnja bilja Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika Ukrasno bilje, krajobrazna arhitektura i vrtna umjetnost Sjemenarstvo Voćarstvo Povrćarstvo Pokušalište Jazbina Lovište Prolom Pokušalište Šiljakovačka Dubrava Centar za travnjaštvo Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza

Pokušalište Maksimir

Pokušalište Maksimir (Zagreb, Svetošimunska cesta 25), smješteno je neposredno uz Agronomski fakultet. Namijenjeno je isključivo nastavnom radu i znanstvenim istraživanjima vezanim uz tehnologiju proizvodnje gospodarski značajnih ratarskih, povrćarskih, industrijskih i ukrasnih kultura. Opremljeno je i objektima za istraživanje uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru. Površine pokušališta Maksimir koriste djelatnici 6 Zavoda. Zavodi čiji djelatnici koriste pokušalište Maksimir za nastavu i znanstvena istraživanja su:

  • Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
  • Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
  • Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost
  • Zavod za sjemenarstvo
  • Zavod za voćarstvo
  • Zavod za povrćarstvo

Fotogalerija

Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir
Pokušalište Maksimir