Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Poslijediplomski studij :: Upisi u I. godinu studija

Akademska godina 2019./2020.

Popis pristupnika prijavljenih za upis na PDS Poljoprivredne znanosti

Prezime Ime (Studijski savjetnik)

 1. Gianni Maddalena (Čurik, Ino)
 2. Papac Mateo (Pospišil, Milan)
 3. Kamenečki Monika (Pereković, Petra)
 4. Delač Domina (Kisić, Ivica)
 5. Radočaj Tena (Piria, Marina)
 6. Molnar Mladen (Salajpal, Krešimir)
 7. Kolega Šimun (Fruk, Goran)
 8. Matić Ivan (Mioč, Boro)
 9. Božac Bojana (Širić, Ivan)
 10. Kanjuh Tamara (Piria, Marina)

Upisi na doktorski i specijalističke studije: 15. do 31.10. 2019.;
Ured za poslijediplomske studije (V. paviljon, prizemlje, lijevo).

Natječaj

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski doktorski i specijalističke studije objavljen u Narodnim novinama br. 82 od 04.09.2019.

U natječaju su navedeni uvjeti, postupak prijave, studijski programi, iznos školarine i ostale informacije o upisu:

 • u I godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija
  • Poljoprivredne znanosti
 • na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij
  • Ribarstvo
  • Stočarstvo
  • Fitomedicina

Rok za prijavu: 30 dana od objave

Dokumenti

Natječaj :: ak. god. 2019/2020.

Obrazac PDS PZ prijava za upis

Obrazac PSS prijava za upis

Prijave slati isključivo na propisanom obrascu!