Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Poslijediplomski studij :: Upisi u I. godinu studija

Akademska godina 2018./2019.

Popis pristupnika

 1. Puntarić, Eda
 2. Špelić, Ivan
 3. Žmire, Ana
 4. Mrganić, Martina
 5. Fabijanić, Nera
 6. Stipoljev, Sunčica
 7. Telak, Leon Josip
 8. Stuburić, Iva
 9. Torić, Tomislav
 10. Gajšak, Marijan
 11. Žiža, Ivona
 12. Blažević, Lovorka
 13. Šimunac, Krešimir
 14. Božić-Ostojić, Ljiljana
 15. Makar, Andrija
 16. Peter, Anamarija
 17. Vuletić, Petra
 18. Petrošević, Mima
 19. Šarić, Vedran
 20. Pleić, Tamara
 21. Ramčić, Jasmina
 22. Dropuljić, Marko
 23. Novković, Katarina

Natječaj

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski doktorski i specijalističke studije objavljen u Narodnim novinama br. 98 od 07.11.2018.

U natječaju su navedeni uvjeti, postupak prijave, studijski programi, iznos školarine i ostale informacije o upisu:

 • u I godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija
  • Poljoprivredne znanosti
 • na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij
  • Ribarstvo
  • Stočarstvo
  • Fitomedicina

Rok za prijavu: 30 dana od objave

Dokumenti

Natječaj :: ak. god. 2018/2019.

Obrazac PDS PZ prijava za upis

Obrazac PSS prijava za upis

Prijave slati isključivo na propisanom obrascu!