Oglasi jednostavne nabave Oglasi javne nabave Prethodno savjetovanje Pozivi za nadmetanje Ostali oglasi i natječaji

Pozivi za nadmetanje

 1. Nabava, doprema uredskih potrepština, 20.05.2019. EOJN 2019/S 0F2-0020038
 2. Nabava, doprema osobnih računala, stolnih i prijenosnih, 15.05.2019. EOJN 2019/S 0F2-0019869
 3. Nabava i doprema tonera i tinti za uredske strojeve, Ispravak 14.02.2019.: Informacija o nastavku otvorenog postupka javne nabave Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama OB-EKO-25-2 Dokumentacija o nabavi Troškovnik
  12.12.2018.  EOJN 2018/S 0F2-0035151 Dokumentacija o nabavi Troskovnik
 4. Nabava i doprema osobnog vozila rabljenog za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, 18.09.2018.  EOJN 2018/S 0F2-0025520
 5. Nabava, doprema i instaliranje fenotipizacijske platforme opremljene senzorima za procjenu morfoloških i fizioloških parametara biljaka , 20.07.2018. EOJN 2018/S 0F2-0019615
 6. Nabava, doprema osobnih računala, stolnih i prijenosnih, 07.06.2018. EOJN 2018/S 0F2-0015015
 7. Nabava i doprema uredskih potrepština za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, 01.06.2018.  EOJN 2018/S 0F2-0014345 Obavijest o nadmetanju
 8. Radovi na uređenju senzorskog laboratorija za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, 22.05.2018.  EOJN 2018/S 0F2-0013429 Obavijest o nadmetanju
 9. Nabava, doprema i instaliranje fenotipizacijske platforme opremljene senzorima za procjenu morfoloških i fizioloških parametara biljaka za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, EOJN 2018/S 0F2-0011049 Obavijest o nadmetanju
 10. Nabava, doprema i instalacija laboratorijske opreme; Grupa I: Mikropipete, set mikorpipeta, set 6 mikropipeta, Platemaster, Grupa II: Vortex mikser i oscilacijska inkubator miješalica, Grupa III: Mini centrifuga i hlađena centrifuga, Grupa IV: Autoklav, Grupa V: ph-metar, Grupa VI: Kupelj-hlađenje, Grupa VII: Sita i tresilica za prosijavanje biljnog materijala, Grupa VIII: Uređaj za usitnjavanje biljnog materijala. za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. EOJN 2018/S 0F2-0010087 Obavijest o nadmetanju Ispravak-obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama
 11. Nabava, doprema i instalacija Komora rasta i dijelova; Grupa I: LED lampe i Grupa II: Komore rasta. EOJN 2018/S 0F2-0009848 Obavijest o nadmetanju Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama
 12. Radovi na uređenju senzorskog laboratorija za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, 06.04.2018.  EOJN 2018/S 0F2-0008813
 13. Nabava i doprema osobnih računala, stolnih i prijenosnih; Grupa A: Osobna stolna računala, Grupa B: Osobna stolna računala i monitori, i Grupa C: Osobna prijenosna računala za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 23.03.2018.  EOJN 2018/S 0F2-0007463
 14. Nabava i doprema osobnog vozila za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, 15.01.2018.  EOJN 2018/S 0F2-0000895
 15. Radovi na uređenju senzornog laboratorija u objektu BIC za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, 13.10.2017.  EOJN 2017/S 0F2-0021080
 16. Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima, 05.10.2017., dokumentacija o nabavi MV021-2017 ESPD-obrazac.doc građevinsko-obrtnički radovi.xls strojarski radovi.xls tehnološki projekt.xls elektrtoinstalacije.xls rekapitulacija.xls izvješće o provedenom savjetovanju
 17. Nabava i doprema tonera i tinti za uredske strojeve za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, 04.09.2017.  EOJN 2017/S 0F2-0018223
 18. Nabava i doprema uredskih osobnih računala stolnih i prijenosnih za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta po grupama predmeta nabave: Grupa 1. Osobna stolna računala, Grupa 2. Osobna prijenosna računala na dan 09.06.2017.  EOJN 2017/S 0F2-0011569
 19. Nabava i doprema uredskih potrepština za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, 01.06.2017.  EOJN 2017/S 0F2-0010895
 20. Nabava i doprema tonera, tinti i pisaćih vrpci, 09.06.2016. EOJN 2016/S 002-0012727
 21. Nabava i doprema osobnih stolnih i prijenosnih računala, 11.5.2016. EOJN 2016/S 002-0010323,
 22. Nabava i doprema uredskih potrepština, 18.4.2016. NN2016/S 002-0008226
 23. Usluge analize biljnog materijala na ostatke neonikotinoida, 28.09.2015. NN2015/S 002-0031596
 24. Nabava i doprema tonera, tinti i pisaćih vrpci, 25.05.2015. NN2015/S 002-0020908
 25. Opskrba prirodnim plinom , 5.05.2015. NN2015/S 002-0019085
 26. Nabava i doprema uredskih potrepština, 31.03.2015. NN2015/S 002-0013776
 27. Nabava i doprema tonera, tinti i pisaćih vrpci, 01.07.2014. NN2014/S 002-0031927
 28. Opskrba električnom energijom, 05.06.2014. NN2014/S 002-0028376
 29. Građevinski i obrtnički radovi na uređenju objekta B (pčelinjak), 26.05.2014. NN2014/S 002-0026303
 30. Nabava i doprema uredskih potrepština, 13. ožujak 2014. NN2014/S 002-0012722
 31. Naknade za usluge hotelskog smještaja izvan RH (zemlje Europe i svijeta), 19. ožujak 2014. NN2014/S 002-0013952
 32. Naknade za usluge putničke agencije (kupnja zrakoplovnih i željezničkih karata, najam vozila i dr.), 19. ožujak 2014. NN2014/S 002-0013978
 33. Nabava i doprema traktora, 4. srpanj 2013. NN2013/S 002-0060412
 34. Nabava i doprema osobnih prijenosnih računala, 17. lipanj 2013. NN2013/S 002-0054801
 35. Nabava i doprema tonera, tinti i pisaćih vrpci, 11. lipanj 2013. NN 2013/S 002-0052633
 36. Opskrba električnom energijom, 29. svibanj 2013. NN 2013/S 002-0049634
 37. Opskrba prirodnim plinom, 27. svibanj 2013. NN 2013/S 002-0047641
 38. Nabava i doprema osobnih prijenosnih računala, 23. travanj 2013. NN 2013/S 002-0037685
 39. Nabava i doprema osobnih stolnih računala, 23. travanj 2013. NN 2013/S 002-0037693
 40. Nabava i doprema uredskih potrepština, 15. ožujak 2013. NN 2013/S 002-0024345
 41. Naknade za usluge putničke agencije, 11. ožujak 2013. NN 2013/S 002-0022608
 42. Nabava i doprema osobnog službenog vozila - automobila, 28. siječanj 2013. NN 2013/S 002-0007281
 43. Usluge privatne zaštite-tjelesne zaštite i čuvanja imovine lokacija Maksimir, 25. siječanj 2013. NN 2013/S 002-0004717
 44. Usluge privatne zaštite-tjelesne zaštite i čuvanja imovine lokacija Sljeme, 25. siječanj 2013. NN 2013/S 002-0004733
 45. Nabava, doprema i insataliranje sistema za kapilarnu elektroforezu, 23. siječanj 2013. NN 2013/S 002-0005469
 46. Naknade za usluge putničke agencije, 17. siječanj 2013. NN 2013/S 002-0003992
 47. Zdravstvene usluge sistematskog pregleda uposlenika, 17. siječanj 2013. NN 2013/S 002-0003989
 48. Nabava i doprema mineralnih dušičnih gnojiva, 17. siječanj 2013. NN 2013/S 002-0003860
 49. Nabava i doprema mineralnih kompleksnih (npk) gnojiva, 17. siječanj 2013. NN 2013/s 002-0003884
 50. Usluge mobilne telefonije, 26. rujan 2012. NN 2012/S 002-0038563
 51. Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave 6. srpanj 2012. Žalba
 52. Nabava i doprema službenog kombiniranog vozila za prijevoz putnika i robe, 9. srpanj 2012. NN 2012/S 002-0038827
 53. Usluge mobilne telefonije, 6. srpanj 2012. NN 2012/S 002-0038563
 54. Nabava i doprema tonera i tinti, 2. srpanj 2012. NN 2012/S 002-0036074
 55. Građevinski radovi na unutrašnjem uređenju fakultetskih paviljona, 29. lipanj 2012. NN 2012/S 002-0035807
 56. Nabava i doprema osobnih računala, 23. svibanj 2012. NN 2012/S 002-0023192
 57. Opskrba električnom energijom, 21. svibanj 2012. NN 2012/S 002-0022330
 58. Radovi na 2. Fazi uređenja 1. Kata paviljona 3., 26. ožujak 2012. NN 2012/S 002-0007419
 59. Naknade za usluge putničke agencije, 26. ožujak 2012. NN 2012/S 002-0007373
 60. Nabava i doprema uredskih potrepština, 7. ožujak 2012. NN 2012/S 002-0003172
 61. Zdravstvene usluge sistematskog pregleda uposlenika, 5. ožujak 2012. NN 2012/S 002-0002601
 62. Nabava i doprema mineralnih dušičnih gnojiva, 27. veljača 2012. NN 2012/S 002-0001685
 63. Nabava, doprema i montaža vinifikatora, 27. veljača 2012. NN 2012/S 002-0001656
 64. Nabava i doprema mineralnih kompleksnih (NPK) gnojiva, 27. veljača 2012. NN 2012/S 002-0001701
 65. Nabava i doprema mikroskopa, 20. prosinac 2011. NN N-16-M-149740-201211
 66. Nabava i doprema stolnih i prijenosnih osobnih računala, 20. prosinac 2011. NN N-02-V-149620-201211
 67. Nabava, doprema i instaliranje mrežnog poslužiteljskog računala za potrebe CAK, 23. studeni 2011. NN N-16-M-144909-221111
 68. Stražarske i čuvarske usluge za lokaciju Sljeme, 23. studeni 2011. NN N-32-M-144851-221111
 69. Stražarske i čuvarske usluge za lokaciju Maksimir, 23. studeni 2011. NN N-32-M-144844-221111
 70. Stražarske i čuvarske usluge za lokaciju Sljeme, 20. listopad 2011. NN N-16-M-140303-191011
 71. Stražarske i čuvarske usluge za lokaciju Maksimir, 20. listopad 2011. NN N-16-M-140285-191011
 72. Sanacijski radovi na krovištu objekta Maksimirska 127, 2. lipanj 2011. NN N-16-M-121069-200511
 73. Poštanske usluge, 21. travanj 2011. NN N-02-V-116286-200411
 74. Nabava i doprema tonera i tinti, 12. travanj 2011. NN N-02-V-114822-110411
 75. Opskrba prirodnim plinom, 7. travanj 2011. NN N-02-V-114178-060411
 76. Nabava i doprema stolnih i prijenosnih osobnih računala, 8. ožujak 2011. NN N-02-V-109845-100311
 77. Stražarske i čuvarske usluge, 8. ožujak 2011. NN N-30-V-109130-070311
 78. Zdravstvene usluge sistematskog pregleda, 8. ožujak 2011. NN N-32-M-105167-090211
 79. Opskrba električnom energijom, 4. ožujak 2011. NN N-02-V-108685-030311
 80. Nabava i doprema UNP propana butana, 3. veljača 2011. NN N-02-V-104065-020211
 81. Izvođenje građevinskih radova na izradi kanalizacije Pokušališta Jazbina, 26. siječanj 2011. NN N-16-M-103065-260111
 82. Nabava i doprema mineralnih gnojiva, 27. siječanj 2011. NN N-16-M-103061-260111