Studiranje i život na AFZ Pravila ponašanja i studiranja u akademskoj zajednici Studenti tutori Izvannastavne aktivnosti AAI identitet Studentska iskaznica (X-ica) Iskustva studenata Karijerno savjetovanje Pronaći posao u 21. stoljeću - mit ili stvarnost? Predstavi se kroz životopis Motivacijsko pismo-važan dio prijave za posao Intervju - prilika da poslodavcu predstavite svoja znanja i iskustva Što je osobni brand i kako ga izraditi? Emocionalna inteligencija - vladar poslovnog svijeta Dani karijera Perspektiva agronoma na tržištu rada Korisni linkovi

Pravila ponašanja i studiranja u akademskoj zajednici

Status redovitog studenta:

 • Redoviti student je osoba upisana na studij na Fakultet koja ispunjava svoje akademske i financijske obveze u skladu s propisima o studiranju
 • Status redovitog studenta zadržava se za vrijeme propisanog trajanja studija, a najdulje za vrijeme koje je dvostruko dulje od propisanog trajanja studija (preddiplomski studij maksimalno 6 godina, diplomski 4)
 • U vrijeme trajanja studija iz ovoga stavka ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza studenta
 • Redoviti studenti su oni koji su u prethodnoj ak. god. ostvarili minimalno 55 ECTS bodova.

Troškovi studija:

 • Sufinanciranje troškova studija redovitih studenta utvrđeno je odlukom vlade RH, odnosno ugovorom između MZOS-a i SuZ-a (2015./2016. – 2017./18.)
 • Redoviti studenti imaju pravo na punu subvenciju troškova studija do završetka jednog preddiplomskog i jednog diplomskog studija (ne plaćaju školarinu).
  • najduže 4 godine na preddiplomskom studiju
  • najduže 3 godine na diplomskom studiju
 • Ostali studenti plaćaju participaciju školarine ovisno o broju nepoloženih ECTS bodova koje prenose u iduću akademsku godinu:
 • Studenti koji su u prethodnoj ak. god. ostvarili < 30 ECTS bodova
  • puni iznos školarine od 8.400,00 kn
  • 8.400,00/60 ECTS- a = 140 kn/ECTS bodu
 • studenti koji su u prethodnoj ak. god. ostvarili 30 - 54,5 ECTS bodova
  • plaćaju iznos školarine koji se dobije množenjem cijene 1 ECTS boda (140,00 kn) s brojem nepoloženih ECTS-a

Prestanak statusa studenta:

 • Završetkom studija / ispisom sa studija
 • Ako ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku - semestralni upis!!!
 • Ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova
 • Istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija
 • Ako ne položi ispit na način utvrđen u čl. 64. st. 4. Statuta
 • Isključenjem na temelju stegovne odluke nadležnog tijela

Pravo na mirovanje obaveza:

 • Za vrijeme izvršavanja vojne obveze,
 • Za vrijeme trudnoće,
 • Za studenticu majku ili studenta oca koji se koriste porodnim dopustom do godine dana djetetova života,
 • Za vrijeme bolesti koja ga u duljem razdoblju (tri mjeseca neprekidno) sprječava u uspješnom ispunjavanju obveza studija,
 • Za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 30 dana tijekom održavanja nastave, ako student kroz tu razmjenu ne stječe ECTS bodove
 • U drugim opravdanim slučajevima sukladno općem aktu sastavnice na kojoj student studira

Mirovanje iz zdravstvenih razloga:

 • Javiti se nadležnom studentskom liječniku u roku od 30 dana od pojave tegoba
 • Liječnik izdaje liječničku potvrdu da su verificirane zdravstvene poteškoće – student dostavlja Fakultetu
 • Prije upisa u sljedeću akademsku godinu - nadležni liječnik izdaje potvrdu za mirovanje studentskih obveza za prošlu akademsku godinu
 • Potvrdu s molbom dostavlja se Fakultetu odmah (putem Pisarnice), a najkasnije 5 dana prije početka upisa u novu akademsku godinu

Ispiti:

 • Pismeni, usmeni, pismeni + usmeni
 • Parcijalni ispit (kolokvij) – tijekom semestra
 • Završni ispit – nakon završetka semestra
 • Kalendar završnih ispita objavljuje se početkom akademske godine – vidljivo na „Studomatu”
 • Ispit iz nekog predmeta može se polagati 4 puta u tijeku ak. god. u kojoj je upisan
 • Četvrti put pred povjerenstvom
 • Prijava ispita (i odjava u slučaju spriječenosti) najkasnije tri dana prije početka ispita
 • Ako student ne pristupi ispitu, a ne odjavi na vrijeme – računa se kao iskorišteni izlazak
 • Student koji nije položio ispit u godini kada ga je upisao, obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet (neovisno o tome je li iskoristio 4 izlaska na ispit)
 • Ako student i nakon ponovljenog upisa predmeta ne položi ispit, gubi pravo studiranja
 • Jednu akademsku godinu moguće je ponavljati samo jednom (upisati ukupno dva puta)

Pristojno ponašanje u akademskoj zajednici:

 • Pridržavaj se oglašenog vremena za prijem studenata – nastavnici i djelatnici imaju i drugih obaveza
 • Razgovaraj uljudno i oslovljavaj pristojno
  • tete su u vrtiću
  • studenti su profesorima kolege, ali profesori nisu studentima kolege
  • asistenti nisu tvoji kompići, ali nisu ni profesori
 • Budi strpljiv ako tražiš pomoć u rješavanju problema (osobito ako si za njega sam kriv)
 • Za probleme koji su rezultat neizvršavanja obaveza i nepoštivanja rokova ne krivi nastavnike, djelatnice u referadi, upravu Fakulteta, Državu ni Svevišnjeg.
 • Budi odgovorna i odrasla osoba i preuzmi odgovornost i posljedice svog ponašanja
 • Uči iz tuđih grešaka, bolje nego iz vlastitih
 • Prije nego što pitaš (nastavnika, referadu, prodekanicu…), pošalješ e-mail ili molbu pročitaj:
  • obavijesti i dokumente na web stranici AF-a
  •  obavijesti koje stižu putem „Referade” na Merlinu
 • Na razgovor (ali i na predavanje i ispit) dođi pristojno odjeven (kratke hlače, prekratke majice, duboki izrezi… – nisu odjeća primjerena akademskoj zajednici)
 • Piši pismeno, a ne samo pisano!


cpsk_pravila_studiranja.pdf