Ključni brojevi Strateški plan razvoja Godišnja izvješća Povijest Pravo na pristup informacijama Dokumenti i pravilnici Zakoni Obljetnice 100. obljetnica AFZ 95. obljetnica AF Galerija slika 90. obljetnica AF

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13). Sukladno Zakonu sve fizičke i pravne osobe, na jednak način i pod jednakim uvjetima, imaju pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agronomskom fakultetu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na adresu: mmaric ( at ) agr.hr (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti s pozivom na Zakon o pravu na pristup informacijama)
  • na broj fax-a: 01/2315-300
  • donijeti osobno u Pisarnicu Agronomskog fakulteta radnim danom od 8:00 do 15:00 sati (Paviljon VI-prizemlje)

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona (2393-758), sastavit će se službena bilješka.

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. 

Nepotpuni zahtjevi neće se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Agronomski fakultet, sukladno članku 19. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. Narodne novine, broj 12/14

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama