Prijave Razredbeni postupak Dodatne provjere Primjeri dodatne provjere znanja Upis

Upisi u I. godinu studija

Akademska godina 2017./2018.

Jesenski rok - slobodna mjesta

Agrarna ekonomika 5
Agroekologija 2
Animalne znanosti 2
Biljne znanosti 2
Ekološka poljoprivreda 0
Hortikultura 28
Krajobrazna arhitektura 9
Poljoprivredna tehnika 0
Zaštita bilja 1