Prijave Razredbeni postupak Dodatne provjere Primjeri dodatne provjere znanja Upis

Upisi u I. godinu studija

Akademska godina 2017./2018.

Upisne kvote

Agrarna ekonomika 40
Agroekologija 55
Animalne znanosti 60
Biljne znanosti 55
Ekološka poljoprivreda 35
Hortikultura 70
Krajobrazna arhitektura 30
Poljoprivredna tehnika 30
Zaštita bilja 55