Prijave Razredbeni postupak Dodatne provjere Rezultati Primjeri dodatne provjere znanja Upis Upis Hrvata izvan Republike Hrvatske

Upisi u I. godinu studija

Akademska godina 2019./2020.

Jesenski rok – slobodna mjesta

Agrarna ekonomika 7
Agroekologija 31
Animalne znanosti 33
Biljne znanosti 44
Ekološka poljoprivreda 27
Fitomedicina 24
Hortikultura 42
Krajobrazna arhitektura 7
Poljoprivredna tehnika 29