Početna Prijava za prisustvovanje sjednicama Arhiva

Prisustvovanje sjednicama Fakultetskoga vijeća

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet osigurava neposredan uvid u rad Fakultetskoga vijeća. Sjednici Fakultetskoga vijeća mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe pri čemu se vodi računa o redoslijedu prijavljivanja. Agronomski fakultet nije dužan osigurati neposredan uvid u rad Fakultetskog vijeća kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Svoju nazočnost zainteresirane osobe moraju prijaviti najkasnije 3 dana prije održavanja zakazane sjednice putem niže navedenoga obrasca.

Prijava za prisustvovanje sjednicama Fakultetskoga vijeća

Pošalji