Prijave Potrebni dokumenti Pripreme Razredbeni postupak Liste uspješnosti Razredbeni ispit Upis

Prijave

Akademska godina 2019./2020.

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekle najmanje 180 ECTS-a. Prosjek ocjena stručnog studija mora biti najmanje 3,50.

Prijave (sa svim traženim dokumentima) za upis na diplomske studije mogu se predati u Studentsku referadu Agronomskog fakulteta zaključno do 12 sati, 20. rujna 2019. godine.

Razredbeni rok - rujanski

  • Prijave se primaju od ponedjeljka 02. rujna do petka, 20. rujna 2019. do 12 sati
  • Razredbeni ispit održava se u ponedjeljak, 23. rujna 2019. u 9 sati.
  • Rezultati razredbenog postupka objavit će se u utorak, 24. rujna 2019.
  • Upisi će se provoditi – 27. rujna 2019. po smjerovima

U slučaju da na nekim studijskim programima nakon upisa ostane još slobodnih mjesta, prijave zainteresiranih kandidata primat će se od ponedjeljka, 30. rujna do srijede, 2. listopada. Lista uspješnosti objavit će se u petak,  4. listopada  u 10 sati te će se tada obaviti i upisi pristupnika koji su ostvarili pravo na upis.

Gdje:

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Fax: +385 (0)1 231 5300
URL: http://www.agr.hr/ :: E-mail: dekanat@agr.hr

Gdje se nalazi Fakultet možete pogledati ovdje.

Informacije:

Studentska referada
Telefon: (0)1 239 4093; 239 4094; 239 3725