Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Procedura odbora PDSD

Od prijave teme doktorske disertacije do obrane doktorske disertacije

1. Prijava teme doktorskog rada

(prva sjednica Odbora PDSiD)

 1. Izbor Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora
  • DR.SC.-01 Prijava teme  (Online baza doktoranata - OBAD)
  • DR.SC.AFZ-01 Prijedlog Povjerenstva za Ocjenu teme i predlaganje mentora.doc

2. Ocjena teme doktorskog rada

(druga sjednica Odbora PDSiD)

 1. Javna obrana teme doktorskog rada
  • DR.SC.-02 Ocjena teme
  • DR.SC.-03 Odobravanje teme
 2. Odluka Senata o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti

3. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada

(treća sjednica Odbora PDSiD)

 • DR.SC.AFZ-10 Prijedlog Povjerenstva za Ocjenu disertacije i Obranu disertacije
 • Obrazac 4 - Dokaz o ispunjenju uvjeta PDS PZ
 • Doktorski rad

4. Ocjena doktorskog rada i imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada

(četvrta sjednica Odbora PDSiD)

 • DR.SC.-10 Ocjena disertacije
 • Doktorski rad – završni oblik

5. Obrana doktorskog rada

 • DR.SC.-11 Zapisnik s obrane doktorskog rada

6. Promocija na Sveučilištu